Kankerscreening DKV

Blog

Wanneer laat je je best screenen op kanker?

Dankzij preventieve screening kan een mogelijke kanker ontdekt worden voordat de eerste symptomen optreden[1]. Maar wanneer moet zo’n screening worden uitgevoerd, voor welke ziektes en hoeveel kost dit? In dit artikel leggen we alles uit. 

Een kankerbehandeling is een race tegen de klok: hoe vroeger de kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. De Belgische overheid organiseert drie systematische screenings: voor baarmoederhals-, borst- en dikkedarmkanker. Maar ook andere kankers moeten geval per geval worden opgevolgd.

Welke screening moet ik laten doen?

Hieronder overlopen we de specifieke kenmerken per type screening. 

Let wel: hoewel we hier de eerste symptomen van elk type kanker vermelden, is het doel van een screening om de ziekte op te sporen vóór deze symptomen zich voordoen. Zo kan de kanker beter worden behandeld[2].

  • Baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker tast het onderste deel van de baarmoeder aan en kan, als er uitzaaiingen zijn, naburige organen binnendringen, zoals de vagina, de baarmoeder zelf, de blaas of het rectum[3]

"Naar schatting wordt 90 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Dit is een heel wijdverspreide familie van seksueel overdraagbare virussen", aldus de Belgische Kankerstichting[4]

Eerste symptomen

De eerste alarmerende symptomen van dit type kanker zijn een onregelmatige menstruatie, abnormaal bloedverlies (tussen menstruaties, na of bij geslachtsgemeenschap, ...), overvloedige of stinkende vaginale afscheiding of pijn tijdens de geslachtsgemeenschap.  

Screening

In Vlaanderen wordt er door de overheid gratis screening op baarmoederhalskanker georganiseerd door middel van een uitstrijkje. De test wordt om de drie jaar aangeboden aan vrouwen tussen 25 en 65 jaar die geen bijzonder risico lopen op baarmoederhalskanker[5].

De situatie in Wallonië en Brussel is ietwat anders. Daar wordt vrouwen tussen 25 en 65 jaar aangeraden om minstens om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Dit wordt volledig terugbetaald. Een screening georganiseerd door de overheid wordt momenteel voorbereid.[6] [7]

  • Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende kwaadaardige tumor bij vrouwen en ontwikkelt zich in de cellen van het borstweefsel. In 80% van de gevallen verschijnt deze kanker na het 50e levensjaar[8].  

Eerste symptomen

De eerste symptomen van borstkanker zijn over het algemeen: een knobbeltje in de borst, pijn aan de borst, een holte in het borstoppervlak of het terugtrekken van de tepel, afscheiding uit de tepel, roodhuid van de huid en/of tepel[9]

Screening

In België wordt door de overheid om de twee jaar een gratis screeningsmammografie of mammotest georganiseerd voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar, bij wie nog geen borstkanker is vastgesteld en die geen bijzonder risico lopen. 

Bij een mammotest worden er twee röntgenfoto's van elke borst gemaakt, die vervolgens door twee verschillende radiologen worden geanalyseerd. De resultaten worden binnen de 15 dagen naar je huisarts gestuurd die, indien nodig, bijkomende onderzoeken zal voorschrijven[10]

Als je een erfelijk risico hebt[11], is het aanbevolen om dit met je huisarts te bespreken, zodat er eventueel een genetische test kan worden uitgevoerd[12].  

  • Darmkanker

Dikkedarmkanker (ook colon- of colorectorale kanker genoemd) is een kankergezwel dat zich ontwikkelt in de dikke darm of het rectum[13]. Ook als er sprake is van uitzaaiingen, blijft de behandeling gericht tegen darmkanker, omdat de kankercellen oorspronkelijk uit de darm komen.

Eerste symptomen

Darmkanker kan worden herkend aan sporen van bloed in de ontlasting, aanhoudende veranderingen in de frequentie van de stoelgang (constipatie, diarree) en vermoeidheid. Deze ziekte kan lange tijd onopgemerkt blijven. Daarom is het - zoals bij alle kankers - belangrijk om de ziekte vroegtijdig te ontdekken voordat de eerste alarmsignalen verschijnen.

Screening

In heel België wordt systematische screening op darmkanker om de twee jaar gratis aangeboden aan mannen en vrouwen tussen 50 en 74 jaar die geen bijzonder risico lopen. 

De screening gebeurt door middel van een stoelgangtest. Hiervoor ontvang je een afnameset om zelf een staal van je stoelgang te nemen. 

“Mensen met symptomen of met een persoonlijke of familiale voorgeschiedenis moeten specifiek worden opgevolgd en vallen niet onder de systematische screening zoals hierboven beschreven", legt de Belgische Kankerstichting uit[14].

  • Prostaatkanker

Prostaatkanker ontstaat wanneer abnormale cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en zich opeenstapelen tot een tumor. Het is de meest voorkomende kanker bij mannen[15]

In de meeste gevallen ontwikkelt prostaatkanker zich heel langzaam, maar soms kan het echter sneller evolueren[16]

Eerste symptomen

Prostaatkanker ontwikkelt zich meestal onopgemerkt gedurende vele jaren. De tumor moet al een aanzienlijke omvang hebben bereikt voordat er symptomen optreden. Mannen kunnen moeite hebben met of een branderig gevoel ervaren bij het plassen, last hebben van urineverlies of een pijnlijke ejaculatie, vaker moeten plassen, ... 

Screening

Hoewel prostaatkanker niet systematisch gescreend wordt in België, wordt er wel aangeraden aan mannen tussen de 55 en 69 jaar om een PSA-bloedtest (prostaat-specifiek antigeen) te laten doen. Als het resultaat positief is, zal een rectaal onderzoek worden uitgevoerd[17]. De PSA-test wordt in België standaard niet terugbetaald, tenzij bij mannen met prostaatkanker in de familie (=bloedverwanten die de diagnose voor hun 65e kregen)[18]

Meer gemoedsrust met een verzekering ambulante zorgen

Screening, check-ups, controles, uitstrijkjes: deze preventieve behandelingen hebben een prijs. Hoewel sommige screenings terugbetaald worden, zijn hier vaak bepaalde voorwaarden aan verbonden. Met een verzekering ambulante zorgen ben je optimaal beschermd. 

Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd! Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Dankzij vroegtijdige opsporing kun je zorgen voor je gezondheid op lange termijn. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende

Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. 

 
 

[7] Situatie op 10 juni 2024.