Blog

Kan DKV je individuele hospitalisatieverzekering stoppen?

Heb je een ernstig gezondheidsprobleem gehad en vrees je hierdoor uitgesloten te worden van je hospitalisatieverzekering? Je hoeft niet ongerust te zijn, er is geen sprake van stopzetting: je verzekeraar kan het contract niet beëindigen na een ziekenhuisopname, behalve uiteraard in geval van fraude.  

De hospitalisatieverzekering: een levenslange dekking, zonder schrik voor stopzetting

Een individuele hospitalisatieverzekering bezorgt je levenslange dekking. Dit wil zeggen dat de verzekeraar het contract nooit kan beëindigen, wat je gezondheidstoestand ook is tijdens de looptijd van het contract.

Uiteraard geldt dit enkel als je de contractuele voorwaarden naleeft, zoals bijvoorbeeld de betaling van de premie.

Met andere woorden: de regelmaat of duur van de medische zorg, of die nu in een ziekenhuis of erbuiten (consultaties, medicatie, …) plaatsvond, kan nooit een reden zijn voor uitsluiting of stopzetting. Net zo min als het bedrag van je medische kosten. Zelfs als je nu tien keer per jaar gehospitaliseerd moet worden of voor een langere periode, jouw verzekering blijft de terugbetaling van jouw zorgen dekken.

Komt er een einde aan je arbeidscontract? Zet je collectieve verzekering op individuele basis verder

Loopt je arbeidscontract ten einde? Wat gebeurt er met je hospitalisatieverzekering wanneer je je ontslag gegeven of gekregen hebt, of wanneer je met pensioen gaat?  In dit geval spreken we niet langer over stopzetting.

De wet verplicht je werkgever om je te informeren over de beëindiging van je collectieve verzekering. Je werkgever moet je uitleggen dat je vertrek het einde van je collectieve hospitalisatieverzekering betekent, en hij moet ook zeker zijn dat je dit begrepen hebt.

Daarna moet je werkgever je informeren over de mogelijkheid om je hospitalisatieverzekering individueel verder te zetten bij dezelfde verzekeraar.

De verzekeraar zal je dan een verzekeringsvoorstel bezorgen met waarborgen (hospitalisatie, tandzorg, ambulante kosten) die gelijkaardig zijn aan die van de collectieve verzekering van de werkgever. Je bent dan vrij om waarborgen te schrappen of toe te voegen aan dit voorstel.

De voordelen van de individuele verderzetting

De premie die je bij individuele verderzetting moet betalen, zal uiteraard voor je eigen rekening zijn. Toch is er een voordeel bij verderzetting bij dezelfde verzekeraar van je voormalig groepscontract: noch jij, noch de andere begunstigden van je collectieve hospitalisatieverzekering (je kinderen, partner, …) moeten opnieuw een medische vragenlijst invullen en er is ook geen wachttijd op voorwaarde dat je minstens twee jaar in een groepscontract was aangesloten.

Heb je verschillende zware ingrepen aan je rug ondergaan die gedekt werden door je groepsverzekering bij je werkgever? Na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst, als je je verzekering individueel voortzet, verandert er voor jou niks. Zelfs als je zware gezondheidsklachten hebt, blijf je gedekt – er is geen uitsluiting noch eventuele bijpremie mogelijk zolang je minstens twee jaar aangesloten bent geweest in een collectieve verzekering.

We zitten in een logica van continuïteit: je hebt het recht verzekerd te blijven in een polis met een gelijkaardige dekking als die bij je ex-werkgever, en dit levenslang.

Wat je moet onthouden

De verzekeraar bij wie je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten kan je niet uitsluiten op basis van een gezondheidsprobleem dat zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd van je contract.

Maar de verzekeraar kan je verzekering wel stopzetten als je het contract niet naleeft. Je premie niet betalen of fraude plegen, zijn bijvoorbeeld redenen om je contract te beëindigen.

U kunt uiteraard ook zelf uw verzekeringscontract opzeggen. Dit kan jaarlijks op de hoofdvervaldatum van het contract, mits een vooropzeg van drie maanden. 

Heb je nog vragen omtrent je verzekeringscontract? Raadpleeg dan onze FAQ (veelgestelde vragen). Je vindt er ook tal van informatie over wat je moet doen in geval van een ziekenhuisopname.