DKV_Je gezondheid_Mentale problemen bij jongeren

Blog

Mentale problemen bij jongeren: hoe kun je helpen?

Om te beginnen is het belangrijk dat je de eerste signalen herkent en begrijpt.

Zowel vanuit psychologisch als lichamelijk oogpunt is de (pre-)adolescentie een mooie maar ook vaak woelige en verwarrende periode. Social media, (over)blootstelling aan schermen, klimaatangst: jongeren staan vandaag de dag voor talrijke uitdagingen. 
En de cijfers zijn confronterend. De WHO stelt dat "wereldwijd naar schatting één op de zeven jongeren van 10-19 jaar (14%) aan een geestelijke stoornis lijdt. Depressie, angst- en gedragsstoornissen behoren tot de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en invaliditeit onder adolescenten. Zelfmoord is de vierde doodsoorzaak onder jongeren van 15 tot 19 jaar".[1]
Hoe kun je je kind helpen bij mentale problemen?

Oorzaken van mentale problemen bij jongeren

Naast de typische zaken die gerelateerd zijn aan de puberteit, zoals lichamelijke veranderingen, stress op school en de ontwikkeling van sociale relaties[2], kunnen er nog vele andere dingen aan de basis liggen van mentale problemen bij jongeren. Enkele voorbeelden:

 • In de familiale sfeer: spanningen, echtscheiding, financiële of andere problemen (alcohol- of drugsverslaving, mentale problemen bij de ouders, enz.).
 • Op school: pesten, van school veranderen, leerproblemen, enz.
 • Op sociaal vlak: social media, problemen om zich aan te passen en te integreren, trauma, misbruik, enz.
 • Op maatschappelijk niveau: klimaatcrisis, oorlog, enz.
 • Op persoonlijk vlak: genderproblemen, identiteitscrisis, enz.

Duidelijke signalen

Gaat het om een tijdelijke depressie of zit het probleem dieper? Als je kind een moeilijke periode doormaakt, is het aangeraden om goed op zijn of haar gedrag te letten zodat je kunt herkennen wat er aan de hand is. 

Je tiener lijdt mogelijk aan een depressie als je een of meerdere van volgende signalen vaststelt[3]:

 • Zich terugtrekken (je kind sluit zich af voor de omgeving)

 • Schoolverzuim

 • Eetstoornissen, verlies van eetlust

 • Abnormale prikkelbaarheid

 • Constante droefheid/depressie

 • Agressie naar zichzelf/anderen

 • Plotselinge gedragsverandering

 • Plotselinge beëindiging van vriendschappen, relatie of activiteiten die ervoor belangrijk waren voor je kind

 • Vermoeidheid, gebrek aan energie

 • Slaapstoornissen (niet kunnen slapen of net heel veel slapen)

 • Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik

Stel je een significante gedragsverandering vast of een opeenstapeling van verschillende symptomen, wees dan alert.  

Zowel voor jongeren zelf als voor hun ouders zijn er verschillende instanties en websites die interessante informatie bieden, zoals NokNok of Te Gek.

 

Wat kun je als ouder het beste doen?

Om hun tieners te helpen hun evenwicht te bewaren en hen te steunen bij hun ups en downs, moeten ouders geduldig en respectvol zijn en goed kunnen luisteren.  

Enkele tips:

 • Luister, maar oordeel niet

 • Wees nieuwsgierig en toon empathie 

 • Geef je kind tijd en ruimte[4]

 • Blijf praten, desnoods door middel van een tussenpartij (vertrouwenspersoon, vriend, psycholoog, familie, …)

 • Behoud de band met je kind, ga door met de activiteiten die je kind graag deed en met de vertrouwde familierituelen.

 

Helpen: ja, maar hoe?

Als ouder van een jongere met mentale problemen kun je je erg alleen voelen en ermee omgaan kan moeilijk zijn. Professionele hulp zoeken voor jezelf of je kind kan een groot verschil maken.

Aarzel niet om er in eerste instantie met je huisarts over te praten, die je indien nodig kan doorverwijzen naar een specialist (kinderarts, psycholoog, psychiater, enz.). Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzicht van organisaties waar je terecht kunt als je hulp nodig hebt. 
 

Meer gemoedsrust met een verzekering ambulante zorgen

Ook al wordt psychologische zorg steeds beter terugbetaald[5], toch kan het nuttig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten om de kosten van consultaties bij een specialist te dekken. Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

 

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

De mentale gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen is een van onze prioriteiten. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.