revalidatiecentrum

Blog

Hoe zit het met je dekking in geval van revalidatie?

In geval van ziekte, na een operatie of ongeval moet je soms revalideren. Of je nu thuis of in een centrum revalideert, en daar al dan niet verblijft: een revalidatie kan duur uitvallen. Met een hospitalisatie- en ambulante zorgenverzekering kun je je concentreren op je herstel, zonder dat je je zorgen moet maken over je terugbetalingen.


Een revalidatie kan iedereen overkomen

Een revalidatie kan iedereen overkomen, vroeg of laat, en in verschillende situaties:

 • na een operatie ;
 • na een ongeval of bij letsels;
 • bij een (al dan niet chronische) ziekte die gepaard gaat met een fysieke of neurologische handicap;
 • in geval van chronische pijn, een aangeboren handicap, …

In een centrum revalideren of thuis?

Je kan thuis revalideren of in een revalidatiecentrum, en daar al dan niet verblijven. Praat erover met je dokter: hij kan je adviseren over de beste optie, rekening houdend met je medische behoeften en wensen.


Hospitalisatie- en ambulante zorgenverzekering: essentieel om je revalidatiekosten te dekken

In geval van revalidatie heb je zorgkosten: raadplegingen, kinesitherapie, geneesmiddelen. En als je in een revalidatiecentrum verblijft, heb je ook verblijfskosten. De rekening kan dus snel oplopen. Gelukkig kun je je met de verzekeringen van DKV beschermen tegen financiële zorgen. 

Zorgkosten

Moet je thuis of in een (al dan niet door DKV erkend) centrum (zonder er te moeten verblijven) revalidatiezorg krijgen? De medische prestaties zijn, na tussenkomst van het ziekenfonds, gedekt:

 1. ofwel door je hospitalisatieverzekering als ze volgen op een ziekenhuisopname en als ze plaatsvinden binnen de contractueel voorziene posthospitalisatieperiode;
 2. ofwel door je ambulante zorgenverzekering, d.w.z. als ze niet volgen op een ziekenhuisopname, of als ze volgen op een ziekenhuisopname maar buiten de contractueel voorziene posthospitalisatieperiode gebeuren.  

De duur van de posthospitalisatieperiode wordt vermeld in je contract, en kan tot 90, 120 of 180 dagen na de ziekenhuisopname bedragen.

Verblijfskosten

Moet je revalideren in een revalidatiecentrum? Als je in een door DKV erkend revalidatiecentrum verblijft, worden je kosten gedekt door je hospitalisatieverzekering. Verblijf je daarentegen in een centrum dat niet door DKV erkend wordt? Dan worden je verblijfskosten niet gedekt.

In de door DKV erkende revalidatiecentra wordt je verblijf altijd als een ziekenhuisopname beschouwd. Of die nu al dan niet volgt op een hospitalisatie, of al dan niet plaatsvindt tijdens de posthospitalisatieperiode, is dus van geen belang.

Dit zijn de door DKV erkende revalidatiecentra (revalidatieziekenhuizen):

 • SILVA medical - Campus Scheutbos (Brussel)
 • CH Valisana - Site Valida (Brussel)
 • CH Valisana -Site Sanatia (Brussel)
 • Verpleeginrichtingen De Dennen (Malle)
 • Zorgcentrum Lemberge (Merelbeke)
 • Noorderhart - Revalidatie & MS (Pelt)
 • RevArte (Edegem)
 • Koninklijk Instituut Inkendaal (Sint-Pieters-Leeuw)
 • Koningin Elisabeth Instituut (Koksijde)
 • BZIO - revalidatiecentrum IMBO (Oostende)
 • Nationaal MS centrum (Steenokkerzeel)
 • ISoSL - Hôpital du Valdor (Luik)
 • ISoSL - Hôpital Peri (Luik)
 • SILVA medical - Site du Bois de la Pierre (Waver)
 • SILVA medical - Site de la Fôret de Soignes (Terhulpen)
 • MRS Saint-Joseph (Moresnet)
 • CHN William Lennox (Ottignies-Louvain-la-Neuve)

Revalidatiecentra zijn over het algemeen verbonden aan een ziekenhuis en bevinden zich vaak zelfs op dezelfde plaats. Ze verschillen ook naargelang de aandoeningen die er behandeld worden. Ten slotte zijn sommige revalidatiecentra meer gespecialiseerd in volwassenenzorg, andere in kinderzorg en nog andere in de twee.


Wacht niet om je te laten verzekeren!

Bepaal je behoeften op DKV InsureMe of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon en ontdek zo de hospitalisatieverzekering en/of ambulante zorgenverzekering die het best bij jou past.
 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.