Blog

Hoe verloopt de terugbetaling van mijn apotheekkosten?

In België dekt de verplichte ziekteverzekering heel wat geneesmiddelen. Maar soms kan een extra helpende hand het verschil maken: in het geval van een ziekenhuisopname, chronische ziekte of voor alternatieve geneeskunde. Ontdek je mogelijkheden en voordelen bij DKV.

Wanneer je geneesmiddelen koopt in een apotheek, kunnen twee instanties je terugbetalen:

  • in de eerste plaats de sociale zekerheid, via je ziekenfonds of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV);
  • je aanvullende verzekering, als je er een hebt, zoals DKV.

Je vraagt je misschien af: waarom zou ik een een aanvullende verzekering moeten nemen als de sociale zekerheid al terugbetaalt? Simpelweg om te genieten van een ruimere dekking en, op lange termijn, van interessante kortingen op je gezondheidskosten.

DKV terugbetaling geneesmiddelen

De terugbetaling door de sociale zekerheid

Welke geneesmiddelen worden terugbetaald?

In België vergoedt de verplichte ziekteverzekering heel wat geneesmiddelen, volledig of gedeeltelijk. Het kan zowel gaan om producten die door een farmaceutisch bedrijf in de handel worden gebracht, maar ook om magistrale bereidingen die door de apotheker bereid worden.

Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling?

Er is altijd een geneesmiddelenvoorschrift nodig en het geneesmiddel moet door een apotheker worden afgeleverd. Om door de wettelijke ziekteverzekering vergoed te worden, moet het geneesmiddel ook voorkomen op een van de lijsten van geneesmiddelen waarvoor een terugbetaling voorzien is.

De exacte informatie kun je vinden op de lijst van farmaceutische specialiteiten die door de sociale zekerheid worden terugbetaald. Die referentielijst van het RIZIV, die elke maand wordt bijgewerkt, kun je hier raadplegen.

Welk bedrag wordt terugbetaald?

Het bedrag dat terugbetaald wordt, hangt af van de categorie van je geneesmiddel. Dit betekent dat het terugbetaalde bedrag afhankelijk is van het medisch-therapeutische belang en het "noodzakelijke" karakter van de specialiteit. Het RIZIV onderscheidt 7 verschillende vergoedingscategorieën [1].

Het gemakkelijkste is om de zoekmachine voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten te gebruiken. Afhankelijk van de categorie van het geneesmiddel kom je hier te weten hoeveel je zelf moet betalen na tussenkomst door de sociale zekerheid, het zogenaamde remgeld.

Zo is het plafond voor het remgeld (= het bedrag dat voor jouw rekening blijft na terugbetaling door de sociale zekerheid) voor categorie C (geneesmiddelen voor symptomatische behandeling) vastgesteld op 15 euro voor gewone verzekerden die niet gehospitaliseerd moeten worden[2].

Hoe ontvang ik een terugbetaling?

De terugbetaling van geneesmiddelen door de sociale zekerheid gebeurt automatisch, meestal via het derdebetalerssysteem. Dit betekent dat je niets meer hoeft te doen nadat je je geneesmiddelen hebt afgehaald. Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel bij de apotheek.

Een aanvullende verzekering voor een ruimere dekking

In sommige gevallen zorgt je aanvullende verzekering ervoor dat je minder remgeld moet betalen of zelfs een terugbetaling krijgt voor geneesmiddelen die niet door het RIZIV worden vergoed.

Hogere terugbetaling bij ziekenhuisopname

Bij een ziekenhuisopname komen vaak meer geneesmiddelen bij kijken en kan de rekening dus hoog oplopen. Daarom dekken de DKV-hospitalisatieverzekeringen veel meer dan de wettelijke ziekteverzekering.

Zo worden geneesmiddelen die niet door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed, binnen DKV Hospi Flexi (*)  of DKV Hospi Select (*) terugbetaald tot een maximum van € 10.000 per verzekeringsjaar en wordt alles erboven aan 50% vergoed.

Het hele jaar door, voor al je behandelingen

Als je aan een chronische ziekte lijdt, is de behoefte aan medicatie vaak ook groter. Om het hele jaar door deze medische kosten buiten hospitalisatie te dekken, vergoeden onze verzekeringen ambulante zorgen tot 80% van je kosten voor geneesmiddelen. Sommige verzekeringen ambulante zorgen komen ook tussen in alternatieve geneeskunde

DKV heeft nog veel meer voordelen in petto. Bekijk onze verzekeringsoplossingen en ontdek het zelf: met DKV InsureMe ontdek je de verzekering die het beste bij je past.
 

Bij DKV is je apothekersbriefje slechts een klik verwijderd

Om een terugbetaling te krijgen van je aanvullende verzekering, moet je je apotheker om een BVAC-attest vragen. Op basis van dit attest kan je verzekeraar je terugbetalen. Bij DKV maken we het je gemakkelijk: je kan je attest doorsturen via My DKV of de DKV App.

Beter nog: zoek een apotheker die werkt met AssurPharma. De informatie wordt digitaal doorgestuurd van de apotheek naar DKV. Je hoeft zelf niets te doen!

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.