Blog

Dansen: pure ontspanning voor lichaam en geest!

Dansen heeft in de geschiedenis van de mens altijd deel uitgemaakt van ons leven. Sommige dansen waren ooit in de mode, om nadien te verdwijnen, terwijl andere altijd hebben blijven bestaan. Hoe dan ook heeft de mens dans altijd gebruikt om zich uit te drukken en zich beter te voelen. Dansen heeft dan ook heel wat positieve effecten op lichaam en geest.

Heel veelzijdige activiteit

Volgens recente publicaties is dansen een van de meest complete activiteiten voor lichaam en geest. Het is een zogenaamde aërobische activiteit om gewicht, bloeddruk en bloedsuikerspiegel op een gezond peil te houden of te krijgen. Bovendien blijkt uit enkele studies dat regelmatig dansen ook het risico op dementie kan helpen beperken, een aandoening die vooral oudere mensen treft. Blijkbaar zou dansen sterkere verbindingen leggen tussen neuronen, wat leidt tot de aanmaak van een “cognitieve reserve”. Hierdoor is dansen niet enkel nuttig bij reeds dementerende patiënten, maar kan het ook preventief werken.

Coördinatie en evenwicht

Het meest adembenemende bij een dansvoorstelling is vaak de perfectie van sommige choreografieën, waarin coördinatie en evenwicht de basis vormen. Dat zijn dan ook twee vaardigheden die zich het best ontwikkelen door te dansen.

Daarom ook is dansen een van de sterkst aan te bevelen activiteiten voor kinderen. Het helpt hen bij de ontwikkeling van dat belangrijke aspect in hun evolutie en groei, terwijl het een leuke en gezonde bezigheid is. Dat is ook een factor die kan spelen bij bijvoorbeeld parkinsonpatiënten. In een studio werd de tango of folk getest met dat type patiënten, en het zorgde voor een verbetering van hun gezondheid en levenskwaliteit.

Door met de armen te bewegen, te springen en zingen kunnen ze zich ontspannen en maken ze endorfines aan. Een van de andere positieve effecten is dat ze een gevoel van genot ervaren op de momenten dat er een zeker controleverlies is.

We hoeven niet altijd te zoeken naar wetenschappelijk bewezen gunstige effecten, de ludieke en sociale aspecten zijn minstens zo belangrijk. Ons leven zit al genoeg in een keurslijf van uurroosters en verplichtingen, soms is het nodig om je gewoon even te laten gaan, en dansen is daarvoor perfect!

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.