Faq

Verschillende werknemers hebben me gevraagd wat er met hun collectieve verzekering gebeurt wanneer ze veranderen van werkgever of met pensioen gaan?

Als je werknemers het bedrijf verlaten, hebben ze het recht om hun collectieve verzekering in een individuele verzekering om te zetten. Ze genieten dan van gelijkaardige waarborgen. De enige voorwaarden zijn om gedurende twee jaar zonder onderbreking van een gelijksoortige verzekering (collectief of individueel) te hebben genoten en het verzoek bij de verzekeraar binnen de 105 dagen na vertrek hebben ingediend.