Faq

Op welke verzekeringscontracten is de gedragscode van Assuralia wel/niet van toepassing?

De gedragscode is van toepassing op alle lopende verzekeringensplannen gewaarborgd inkomen die voorzien in een uitkering van een rente in geval van een vermindering of verlies van beroepsinkomen en die een eindleeftijd tussen 60 en 65 jaar hebben.

Concreet gaat het over de volgende types verzekeringsplannen met eindleeftijd tussen 60 en 65 jaar: 

  • Plan Gewaarborgd Inkomen; 
  • Plan GI;
  • Plan GI 'beperkte duur';
  • Plan Business.      
     

De gedragscode is niet van toepassing op: 

  • verzekeringsplannen gewaarborgd inkomen met een eindleeftijd lager dan 60 jaar;
  • verzekeringsplannen van verzekerde personen die momenteel arbeidsongeschikt zijn;
  • verzekeringsplannen die geen vergoeding van een jaarrente voorzien in geval van een vermindering of verlies van beroepsinkomen (bvb. daggeldvergoeding bij arbeidsongeschiktheid);
  • verzekeringsplannen van verzekerde personen waarvan de huidige eindleeftijd van hun verzekeringsplan gelijk is aan hun wettelijke pensioenleeftijd.
Categorie