Faq

Hoe worden de medische kosten vergoed in geval van orgaantransplantatie ?

Orgaandonatie is voor de donor gratis. De eventuele ziekenhuiskosten van de donor zijn inbegrepen in de ziekenhuisfactuur van de ontvanger.

Indien de ontvanger een hospitalisatieverzekering heeft bij DKV, dan worden de kosten van het verblijf van de donor tijdens de medisch noodzakelijke transplantatie van een orgaan of weefsel ten behoeve van de gehospitaliseerde verzekerde vergoed tot een maximum van € 1.250.