Alles wat je moet weten omtrent het coronavirus en je DKV gezondheidsverzekeringen

Bij DKV heeft de bescherming van de gezondheid en het welzijn van onze klanten, partners en medewerkers de hoogste prioriteit om de verspreiding van het virus te beperken.

Sinds het uitbreken van de Covid 19-epidemie volgen we de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in België op de voet en nemen we een aantal maatregelen om je het best mogelijke niveau van dienstverlening en ondersteuning te blijven garanderen.

Je kunt dus ook nu in deze moeilijke tijden gerust zijn, DKV staat voor je klaar.

Onze digitale tools (My DKV, DKV App en AssurPharma) zijn 24 uur per dag beschikbaar. Wij raden je in de huidige context dan ook aan om deze zoveel mogelijk te gebruiken. Op die manier kunnen je medische onkosten sneller worden verwerkt.

We sommen hieronder enkele vaak gestelde vragen omtrent het coronavirus voor je op. Als je toch nog vragen hebt, dan kun je ons contacteren via het contactformulier of via ons contact center. Zij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8 tot 17u, op het nummer 02 287 64 11.
Daarnaast kan je ook steeds je verzekeringstussenpersoon contacteren.

Een antwoord op al je vragen omtrent het coronavirus en je DKV gezondheidsverzekeringen

Betaalt DKV mijn medische onkosten terug indien ik besmet ben met het coronavirus?

Als je een hospitalisatieverzekering hebt onderschreven en je bent gehospitaliseerd omdat je besmet bent met het coronavirus, dan worden jouw hospitalisatiekosten door DKV gedekt. Onze algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven niettemin van kracht. We vragen je dan ook deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Als je een verzekering ambulante kosten hebt onderschreven, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het coronavirus gedekt, op voorwaarde dat deze erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.

Betaalt DKV de onkosten terug die gelinkt zijn aan het opsporen van het coronavirus?

Als je een hospitalisatieverzekering hebt onderschreven, dan worden die opsporingskosten gedekt indien het onderzoek gevolgd geweest is door een hospitalisatie. Onze algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven niettemin van kracht. We vragen je dan ook deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Als je een verzekering ambulante kosten hebt onderschreven, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het opsporen van het coronavirus gedekt, op voorwaarde dat deze erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.

Ik ben besmet met het coronavirus en gehospitaliseerd in het buitenland. Kan ik vragen om naar België gerepatrieerd te worden?

Het is de arts aangeduid door DKV Assistance die, in overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, bepaalt of een repatriëring noodzakelijk is en of je mag reizen. Verder blijven onze algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden kracht. We vragen je dan ook deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Ik heb een verzekering Gewaarborgd Inkomen en ik ben besmet met het coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn waarborg?

Ja, je kan vragen of jouw rente wordt uitbetaald indien er voldaan wordt aan de voorwaarden voorzien in uw contract.

We willen je er wel op wijzen dat je, als je ziek wordt in het buitenland, gedekt bent vanaf het moment dat jouw ziekte geconstateerd is door een geneesheer in België (of door een geneesheer erkend door de Belgische consulaire autoriteiten in het geval van werkonbekwaamheid in een land binnen de EU anders dan België).

Ik heb een verzekering Gewaarborgd Inkomen, ik ben niet ziek maar wel in quarantaine geplaatst. Kan ik een beroep doen op mijn waarborg?

Nee, want je werkonbekwaamheid is niet gelinkt aan een ziekte.

Ik ben zelfstandige en heb een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Ik ben niet ziek maar moet mijn zaak sluiten omwille van het coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn waarborg?

Nee, want je werkonbekwaamheid is niet gelinkt aan een ziekte.

Ik heb een verzekering DKV Home Care en ik ben gehospitaliseerd omwille van het coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn waarborg?

Ja, je kan een beroep doen op de diensten die voorzien zijn in uw waarborg.

Ik moet gehospitaliseerd worden, maar door de coronacrisis wordt de toegang tot het onthaal van het ziekenhuis afgesloten en kan ik mijn Medi-Card® niet afgeven. Wat moet ik nu doen?

Opdat DKV je ziekenhuisfactuur kan betalen, is het belangrijk dat je het nummer van je Medi-Card® doorgeeft aan het ziekenhuis. Kun je dit niet doen op het moment van je opname? Geen probleem, je hebt nog 5 dagen tijd om dit aan de administratieve dienst van het ziekenhuis door te geven. Deze aangifte kan ook door een familielid worden gedaan, voor het geval je dit zelf niet zou kunnen doen.

Ik was verplicht om langer in mijn hotel in het buitenland te verblijven omwille van het coronavirus. Ik werd niet opgenomen en kreeg geen medische verzorging. Krijg ik iets terugbetaald via mijn hospitalisatieverzekering?

Omdat het hier niet gaat om medische verzorging in het buitenland, krijg je geen terugbetalingen via je hospitalisatieverzekering.

Als ik thuis in quarantaine geplaatst word, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen?

De hospitalisatieverzekering komt niet tussen voor een quarantaine bij je thuis.

Als ik in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst word, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen?

Ja. Je quarantaine in het ziekenhuis geldt als een ziekenhuisopname en valt dus onder de hospitalisatieverzekering.

Huisartsen mogen in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus. Hoe moet ik mijn huisarts betalen bij een telefonische consultatie?

Tot het einde van de corona-pandemie kunnen alle artsen die hun patiënten telefonisch adviseren in het kader van corona/covid-19, en in het kader van zogenaamde ‘zorgcontinuïteit’, hun werk factureren als derde betaler tegen € 20. Voor jou als patiënt betekent dit dat je zelf niets moet betalen voor een telefonisch consultatie. Deze kosten worden rechtstreeks geregeld via het ziekenfonds, en er wordt geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend.

Ik heb een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever maar ben omwille van het coronavirus (Covid 19) op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Ben ik tijdens die periode van tijdelijke werkloosheid nog steeds verzekerd?

Ja. Zowel jij als je gezinsleden (als die ook mee zijn aangesloten) blijven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering, en dus verzekerd.

Ik had een hospitalisatie gepland, die omwille van de coronacrisis werd uitgesteld. Hiervoor zijn echter wel al prehospitalisatiekosten gemaakt. Worden deze voorafgaande medische kosten door DKV terugbetaald?

Medische kosten die minder dan 30 dagen vóór een hospitalisatie (de prehospitalisatieperiode) zijn gemaakt en die verband houden met die hospitalisatie, worden doorgaans gedekt binnen je DKV hospitalisatieverzekering. Bij uitgestelde hospitalisaties omwille van de coronacrisis vallen deze reeds gemaakte kosten in theorie buiten de prehospitalisatieperiode van 30 dagen.

Aangezien dit om een uitzonderlijke situatie gaat, zal DKV deze prehospitalisatiekosten toch vergoeden. Voor we deze kosten kunnen verwerken en je dus kunnen terugbetalen, dien je ons eerst op de hoogte te brengen van het feit dat je geplande hospitalisatie werd uitgesteld. Anders kunnen wij deze reeds gemaakte kosten immers niet vergoeden.

Hoe je dit kunt doen, lees je hier.

Worden mondmaskers, handgel, … terugbetaald?

Nee. Mondmaskers, ontsmettende gel en/of eventueel ander beschermingsmateriaal worden niet terugbetaald, aangezien dit preventieve producten zijn.

De DKV gezondheidsverzekeringen dekken enkel curatieve (geneesmiddelen), diagnostische (onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te kunnen bepalen, bv. bloedtesten, röntgenonderzoek), of palliatieve producten (pijnbestrijdende middelen, bv. morfine).

Ik ben gehospitaliseerd geweest en had normaal nog verschillende bezoeken of medische onderzoeken na de hospitalisatie. Door de coronacrisis is dit uitgesteld, en vallen deze kosten dus buiten de normale posthospitalisatieperiode. Worden deze posthospitalisatiekosten door DKV terugbetaald?

Medische kosten die minder dan 90 dagen na een hospitalisatie (de posthospitalisatieperiode) zijn gemaakt en die verband houden met die hospitalisatie, worden doorgaans gedekt binnen je DKV hospitalisatieverzekering. Omwille van de coronacrisis werden alle geplande, niet-dringende behandelingen vanaf 14 maart tot 4 mei 2020 uitgesteld. Hierdoor vinden verschillende bezoeken of medische onderzoeken dus buiten de posthospitalisatieperiode plaats.

DKV verlengt de posthospitalisatieperiode en zal deze posthospitalisatiekosten toch vergoeden, als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De hospitalisatie werd gedekt in je contract;
  • De hospitalisatie heeft plaatsgevonden tussen 15/12/2019 en 30/04/2020;
  • Je beschikt over een DKV hospitalisatieverzekering met posthospitalisatiedekking (standaard bedraagt deze 90 dagen, raadpleeg het productinformatiedocument (IPID) of de Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden voor meer details).

In dit geval wordt de normale posthospitalisatieperiode van 90 dagen met maximum 120 dagen verlengd: je totale posthospitalisatieperiode bedraagt dus 210 dagen.

Heb je al een deel van je posthospitalisatieperiode genoten vóór 14 maart? Dan wordt die periode afgetrokken van de 210 dagen.

Bijvoorbeeld: je hebt een hospitalisatie ondergaan en verlaat het ziekenhuis op 20 januari. De contractuele posthospitalisatieperiode van 90 dagen loopt in dit geval tot en met 19 april. Deze posthospitalisatieperiode van 90 dagen wordt met 120 dagen verlengd (=210 dagen in totaal), en loopt nu dus tot en met 17 augustus. Je hebt echter van 21 januari tot en met 13 maart (53 dagen) wel al van je posthospitalisatieperiode kunnen genieten. Deze periode zal dus afgetrokken worden van de totale periode van 210 dagen, wat maakt dat je verlengde posthospitalisatieperiode dus loopt tot en met 25 juni.

Hoe kun je deze vergoeding aanvragen?

Om deze vergoeding te bekomen, dien je ons enkel je medische kosten door te sturen.

Ik beschik over een DKV tandverzekering en laat elk jaar een controleonderzoek doen bij de tandarts. Door de coronacrisis wordt mijn jaarlijkse controle uitgesteld, en vindt deze pas in 2021 plaats. Betaalt DKV eventuele tandbehandelingen in 2021 dan nog steeds aan 80% terug?

Ja, je zal in dat geval nog steeds genieten van een terugbetaling aan 80%.

Om recht te hebben op een hogere terugbetaling (80%) qua tandzorg wordt steeds gekeken naar het voorafgaande jaar.

Ben je in het voorafgaande jaar naar de tandarts geweest, dan geniet je het daaropvolgende jaar van een verhoogde terugbetaling aan 80% voor tandzorg.

Ben je in het voorafgaande jaar niet naar de tandarts geweest, dan is er een terugbetaling aan 50% voorzien voor tandzorg.

Aangezien dit om een uitzonderlijke situatie gaat, zal DKV voor terugbetalingen in 2021 het jaar 2019 als referentie nemen. Met andere woorden: als je in 2020 omwille van de coronacrisis niet naar de tandarts kunt gaan, maar je bent wel in 2019 naar de tandarts geweest, dan geniet je in 2021 toch van een terugbetaling aan 80%.

Dekt DKV de ziekenhuiskosten ten gevolge van een Covid-19 vaccinatie?

DKV steunt de Covid-19 vaccinatiecampagne van de overheid en zal daarom bij uitzondering de hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties dekken (ook al zijn hospitalisatiekosten ten gevolge van vaccinaties uitgesloten in de algemene verzekeringsvoorwaarden, DKV zal een uitzondering maken voor eventuele hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties).