Tandartsbezoeken uitgesteld omwille van hoge prijs

Zeven op tien Belgen overwegen een afspraak bij de tandarts uit te stellen

dkv barometredentnl b2c

De reden? De hoge kosten van tandzorg

  • Meer dan 1 op 2 Belgen vreest dat ze ooit een ingrijpende tandheelkundige behandeling nodig zullen hebben. Nog meer Belgen maken zich zorgen over hun kinderen.
  • Steeds meer Belgen sluiten ook een verzekering af: 1 op de 5 Belgen zegt een verzekering voor tandzorg te hebben.
  • Ook al blijft de prijs het belangrijkste obstakel om zo’n tandverzekering af te sluiten, toch zijn 8 op de 10 verzekerden er tevreden over.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de nieuwe DKV-barometer [1] over Belgen en de gezondheidszorg. Die heeft DKV gepubliceerd naar aanleiding van de Dag van de Mondgezondheid, die op zondag 20 maart 2022 heeft plaatsgevonden. Deze dag is bedoeld om de aandacht te trekken van het grote publiek en de mensen aan te moedigen om jaarlijks op controle te gaan bij hun tandarts.

De Belgen blijven bezorgd over hun gezondheid

De coronapandemie heeft hier wellicht iets mee te maken: 7 op 10 Belgen vrezen nog steeds dat ze op een dag ziek zullen worden. Van hen is 34% bang om afhankelijk te worden van anderen en 29% vreest voor de financiële moeilijkheden als gevolg van de behandelingskosten.

Met name tandzorg is een belangrijke bekommernis voor de Belgen. Meer dan 1 op 2 Belgen vreest namelijk dat ze in de toekomst veel tandheelkundige verzorging nodig zullen hebben, vooral de 35- tot 64-jarigen. Nog meer Belgen maken zich zorgen over de tandzorg van hun kinderen.

De prijs, het grootste obstakel

Belgen maken zich over het algemeen zorgen over de hoge tandartskosten. Voor niet-verzekerden vormt ook de prijs het belangrijkste obstakel voor het afsluiten van een tandverzekering en dit cijfer neemt ook toe (38% van de niet-verzekerden dit jaar, ten opzichte van 32% in 2018).

Uit de DKV-barometer blijkt eveneens dat 7 op 10 Belgen overwegen hun afspraak bij de tandarts uit te stellen omwille van de kosten (vooral vrouwen en personen tussen 25 en 34 jaar), terwijl 6 op 10 Belgen een afspraak zouden uitstellen vanwege de pijn.

Ongeveer 2 op 10 Belgen zijn bovendien bereid om een bezoek aan de tandarts uit te stellen om andere uitgaven te kunnen financieren die hen nauw aan het hart liggen (op vakantie gaan, feesten, …).

Ondanks deze bezorgdheid over de kosten van een verzekering, zijn 8 op 10 verzekerden wel tevreden over hun tandverzekering. Het aantal Belgen dat dit soort verzekering afsluit, stijgt trouwens: 21%, ofwel 1 Belg op 5, geeft aan reeds een tandverzekering te hebben afgesloten, tegenover slechts 14% in 2018. Deze interesse wordt eveneens bevestigd in de meest recente studie van Assuralia (19% van de ondervraagden had een dergelijke verzekering afgesloten, en 42% toonde een duidelijke interesse hierin).

Het gezondheidszorgsysteem is nog steeds even onduidelijk

De kennis over het gezondheidszorgsysteem (of het gebrek eraan), die ook in eerdere DKV-barometers werd onderzocht, wordt opnieuw bevestigd: bijna 4 op de 10 Belgen weten niet welke kosten door hun ziekenfonds worden terugbetaald.

Dit gebrek aan kennis laat zich vooral voelen op het gebied van tandzorg, hoewel 7 op 10 Belgen aangeven dat ze in theorie wel het verschil kennen tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde tandarts. Toch kennen slechts 4 op 10 Belgen vooraf het statuut van hun eigen tandarts.

"Belgen sluiten doorgaans geen tandverzekering af vanwege de kosten", zegt Hervé Bourel, Chief Commercial Officer van DKV België. "Er zijn echter verschillende soorten verzekeringen, afhankelijk van de behoeften van elk individu. Veel mensen zijn niet op de hoogte van het soort behandeling dat wordt gedekt en de bedragen die worden terugbetaald. Daarom is het van belang de Belgen te blijven informeren over de verschillende beschikbare dekkingen en de mogelijkheden tot terugbetaling."

 

[1] Een enquête uitgevoerd door Ipsos voor DKV bij een representatieve steekproef van 1.000 Belgen die in februari van dit jaar werden bevraagd.