DKV Barometer 2019 - Gezondheidsverzekeringen worden binnen het gezin minder besproken dan seks en drugs

Gezondheidsverzekeringen worden binnen het gezin minder besproken dan seks en drugs

Hoewel de gezondheid prioriteit nummer één is bij Belgen behoren gezondheidsverzekeringen tot de minst besproken onderwerpen tussen ouders en hun kinderen. 1 op de 3 millennials rekent nochtans in de eerste plaats op zijn ouders voor advies bij dergelijke kwesties.

DKV Barometer 2019 - Gezondheidsverzekeringen worden binnen het gezin minder besproken dan seks en drugs

Brussel, 1 februari 2020 - DKV publiceert vandaag de resultaten van haar jaarlijkse barometer. De verzekeraar neemt in deze editie de millennials onder de loep. Kunnen ze bij hun ouders terecht met vragen over gezondheidszorg en vice versa? Zijn er opvallende verschillen in hun prioriteiten, kennis en gedrag?

Gezondheid mag dan wel prioritair zijn voor alle generaties ... over verzekeringen wordt nauwelijks gesproken binnen het gezin.

Wanneer de Belg wordt gevraagd naar de zaken die hem het meeste bezighouden, is het antwoord unaniem, ongeacht de leeftijd: gezondheid komt op de eerste plaats, net voor financiële zekerheid en de work-life-balans. Dat is het geval voor 94% van de millennials (18-34 jaar) en voor 99% van de ouders.

Toch geeft de barometer aan dat gezondheidsverzekeringen, na erfeniskwesties, het onderwerp is dat het minst aan bod komt in gesprekken tussen jongeren en hun ouders. Volgens de ouders zouden thema’s als drugs en seks nog eerder op tafel komen. Dat is op zijn minst verrassend te noemen als we bedenken dat 1 op de 3 millennials hun ouders aanduidt als voornaamste vertrouwenspersoon en referentiepersoon bij vragen over verzekeringen of de gezondheidszorg.

Het feit dat het thema gezondheidsverzekeringen weinig aan bod komt binnen het gezin, verklaart ongetwijfeld waarom ouders de keuzes en voorkeuren van hun kinderen op dat vlak niet zo goed lijken te kennen. Slechts 3 ouders op de 10 denken dat hun kind ooit al een bezoek aan de huisarts of tandarts heeft afgezegd door geld- of tijdgebrek. De realiteit ziet er totaal anders uit: iets minder dan 7 millennials op de 10 geven aan dat dit al is gebeurd. Bovendien beweert 1 millennial op de 4 dat ze verkiezen een tandartsbezoek uit te stellen om zich een vakantie te kunnen veroorloven. Heel weinig ouders (1 op de 10) zouden begrip kunnen opbrengen voor zulke beslissingen van hun kroost.

Generatieverschillen in de prioriteiten en praktijken van millennials en hun ouders

Hoewel gezondheid op de eerste plaats komt voor ouders én kinderen, blijkt uit de barometer dat de generaties op het vlak van prioriteiten, kennis en gedrag nogal wat verschillen vertonen.
Wat hun prioriteiten betreft, stellen we een zekere nonchalance vast onder de millennials:

  • Voor 6 op de 10 18- tot 24-jarigen is het aangaan van een gezondheidsverzekering geen prioriteit.
  • Maar liefst 9 op de 10 millennials zijn van plan om pas een gezondheidsverzekering af te sluiten eens ze geconfronteerd zouden worden met een probleem.
  • En meer dan 3 op de 10 geven toe dat ze wachten ‘tot iemand anders in hun plaats daaraan denkt’.


Waar meer dan 9 op de 10 ouders zich vooral zorgen maken over hun uitgaven voor gezondheidszorg, hechten de millennials vooral veel belang aan een goed evenwicht tussen hun werk en privéleven.

Wat hun gedrag betreft bij doktersbezoeken, stellen we vast dat de 18- tot 34-jarigen vaak dezelfde reden inroepen om een afspraak bij een huisarts, specialist of tandarts af te zeggen, namelijk tijdgebrek. De kosten van de raadpleging komen pas op de derde plaats, na praktische moeilijkheden om een afspraak vast te leggen.

Dit gedragspatroon komt deels overeen met wat ouders opgeven als reden. Ook in die leeftijdscategorie wordt tijdgebrek als voornaamste reden opgegeven om een bezoek aan een huisarts af te zeggen. In tegenstelling tot hun kinderen annuleren ouders afspraken bij een specialist of tandarts in de eerste plaats om financiële redenen.

Qua bekommernissen geven 6 millennials op de 10 aan dat ze vrezen dat de bijdrage van de overheid in de gezondheidszorg via terugbetalingen zal dalen. Het is een bedenking die ze delen met 7 op de 10 ouders. Toch onderschatten de ouders hoeveel belang hun kinderen hieraan hechten; slechts 4 op de 10 ouders zijn van mening dat hun kinderen vrezen dat de bijdrage van de overheid in de gezondheidszorg zal dalen.

Het Belgische gezondheidszorgsysteem ... ingewikkelde materie volgens iedereen

Wat tot slot de kennis van het Belgische gezondheidszorgsysteem betreft, blijkt uit de rondvraag dat 4 op de 10 Belgen het als complex ervaren. Deze vaststelling komt nu al voor de derde keer op rij naar voor; dit keer valt echter een duidelijke toename te noteren bij de 18- tot 34-jarigen. In 2018 gaf 1 op de 3 aan het systeem niet te kennen, vandaag is dit al 1 op de 2.

Ook blijkt slechts 1 op de 4 Belgen het verschil in tarieven tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen te begrijpen. Bovendien weten slechts 4 op de 10 Belgen vooraf of hun arts al dan niet geconventioneerd is. Dat lijkt tegenstrijdig met het feit dat de prijs voor een raadpleging een beslissende factor is om een medische afspraak te nemen of te annuleren.

Ruim 50% van de jongeren (18-24 jaar) weet niet hoeveel de sociale zekerheid terugbetaalt voor een bezoek aan de huisarts. De ouders (een kleine 6 op de 10 tussen 55 en 64 jaar) mogen dan wel denken dat ze beter op de hoogte zijn, de cijfers laten uitschijnen dat 1 op de 2 Belgen, ongeacht de leeftijd, geen idee heeft over het werkelijke aandeel dat door de sociale zekerheid wordt terugbetaald bij een bezoek aan de huisarts.

“Het is frappant dat de gezondheid als belangrijkste bekommernis wordt aangeduid door de gemiddelde Belg, maar dat de verzekeringen die daarbij bescherming willen bieden, zo sporadisch aan bod komen in gesprekken aan tafel. Het is des te opvallender als we zien dat millennials hun ouders als voornaamste bron van informatie beschouwen voor dergelijke thema’s. We moeten ook vaststellen dat de Belgen over het algemeen niet goed geïnformeerd zijn op het vlak van de gezondheidszorg en in het bijzonder wat betreft terugbetalingen. Als marktleider in gezondheidsverzekeringen onderneemt DKV acties om de Belgen beter te informeren over dergelijke verzekeringen, bijvoorbeeld via voorlichtingsvideo’s of via educatieve artikels die naargelang de levensfase[2] bepaalde concepten toelichten”, aldus Birgit Hannes, Chief Commercial Officer van DKV.

  

[1] De vermelde statistieken komen uit de enquête die Ipsos voor DKV heeft uitgevoerd van 02/08/19 tot 14/08/19, bij een representatief staal van 1.027 Belgen.

[2] Het initiatief ‘Lifecycle’ wil Belgen bewust maken van de nood om op een verzekering te kunnen terugvallen tijdens elke belangrijke levensfase. Meer informatie op: www.dkv.be