gehoorverlies

Blog

Worden hoorapparaten terugbetaald?

Hoe kan gehoorverlies worden opgespoord? Waar moet je heen voor een hoortoestel? En hoe dek je de kosten? In dit artikel vind je een antwoord op al je vragen.

Gehoorverlies lijkt misschien minder ingrijpend dan verlies van het zicht, maar het is daarom niet minder invaliderend. De technologie voor hoortoestellen mag dan steeds beter worden, de terugbetaling door de sociale zekerheid blijft wel beperkt. Een goede aanvullende verzekering is dus geen overbodige luxe.
 

Als je oren niet meer horen

In België is naar schatting 8,9% van de bevolking getroffen door doofheid[1]. Volgens cijfers van de WHO "hebben wereldwijd 1,5 miljard mensen een zekere mate van slechthorendheid. Daarvan hebben er 430 miljoen revalidatiediensten nodig". En de WHO schat dat tegen 2050 bijna 2,5 miljard mensen aan een bepaalde vorm van gehoorverlies zullen lijden[2].

Gehoorverlies is niet zonder gevolgen, vooral voor de mentale gezondheid van de getroffenen. Het kan leiden tot een verhoogd risico op burn-out, sociaal isolement, depressie en zelfs vroegtijdige dementie[3].
 

Gehoorverlies: de verschillende gradaties

Gehoorverlies kan worden gedefinieerd als een vermindering van het vermogen om geluiden waar te nemen. Gehoorverlies wordt berekend in decibel gehoorverlies en kan worden onderverdeeld in vijf niveaus[4]:

 • Mild gehoorverlies: 20 tot 39 decibel gehoorverlies. Moeite met het horen van zachte geluiden.
 • Gemiddeld gehoorverlies: 40 tot 69 decibel gehoorverlies. Moeite met begrijpen wat gezegd wordt op een normaal niveau van luidheid, zelfs in een rustige omgeving.
 • Ernstig gehoorverlies: geluiden onder 70 tot 89 decibel worden niet meer waargenomen. Gesprekken op luide toon worden nog wel gehoord, maar niet altijd verstaan. Dagelijks en alomtegenwoordig ongemak.
 • Heel ernstig gehoorverlies: gehoorverlies van meer dan 90 decibel. Geluid kan nog nauwelijks worden waargenomen.
 • Volledige doofheid: ongeveer 120 decibel verlies. Men hoort helemaal niks meer.


Drie soorten gehoorverlies

Er zijn drie types gehoorverlies, afhankelijk van het deel van het oor dat is aangetast.

 • Perceptief gehoorverlies: er zijn problemen in het binnenoor (ter hoogte van de haarcellen), waardoor geluiden niet kunnen worden omgezet in een elektrisch signaal of niet worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Dit soort gehoorverlies ontstaat als gevolg van leeftijd, geluidsoverlast of andere zaken, is de meest voorkomende vorm van gehoorverlies en kan worden ondersteund met het gebruik van hoortoestellen.
 • Geleidingsverlies: problemen in het buitenoor (bv. oorstop) of het middenoor (bv. opstapeling van slijm of vocht, gaatje in het trommelvlies), waardoor geluiden niet goed kunnen worden doorgegeven aan het binnenoor. Deze vorm van gehoorverlies kan vaak chirurgisch of met medicatie worden behandeld.
 • Gemengd gehoorverlies: een combinatie van perceptief en geleidingverlies, er zijn met andere woorden zowel problemen in het binnen- als het middenoor.  

Naast doofheid omvatten gehoorstoornissen een breed scala aan ziekten. Deze omvatten:

 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Hyperacusis (overgevoeligheid voor normale, alledaagse geluiden)
 • Labyrinthitis of neuritis vestibularis (ontsteking van het gehoororgaan (slakkenhuis) en evenwichtsorgaan)
 • Otitis (ontsteking van het middenoor)
 • Ziekte van Menière (ziekte van het gehoor- en evenwichtsorgaan)
 • Etc.


Wanneer moet je een hoortoestel dragen?

Het oor is een complex en gevoelig orgaan. Denk je dat je gehoorverlies hebt of heb je andere gehoorproblemen? Raadpleeg dan snel een NKO-arts.

Hij/zij kan beslissen of je een hoortoestel nodig hebt. Hoorapparaten zijn essentieel bij ernstige doofheid. Maar zelfs in een eerder stadium kan je NKO-arts al een apparaat aanbevelen. Deze beslissing hangt af van een aantal factoren: de ernst van je gehoorverlies, maar ook de impact die het heeft op je levenskwaliteit[5].

Volgens Dr. Gérald Fain voor Paris Match[6] zijn er minstens vijf goede redenen om voor een hoorapparaat te kiezen: "om beter te horen (zelfs in een lawaaierige omgeving); om isolement te voorkomen; om doofheid zo snel mogelijk stabiel te houden of te vertragen; om cognitieve achteruitgang af te remmen door geheugen, aandacht en alertheid te stimuleren; en om tinnitus te behandelen".
 

Hoortoestellen: enorme vooruitgang

In de afgelopen jaren hebben hoortoestellen grote vooruitgang geboekt en zijn ze ware juweeltjes van technologie geworden. Tegenwoordig bieden hoorapparaten een indrukwekkende geluidskwaliteit en luistercomfort.

Er zijn drie grote families hoortoestellen:

 • Achter-het-oor hoortoestellen (AHO): de meest traditionele, geschikt voor elk publiek. Ze zijn krachtig en robuust en ideaal voor ernstig tot heel ernstig gehoorverlies.
 • Luidspreker-in-het-oor hoortoestellen (LIHO): minder opvallend dan de AHO-hoortoestellen, voor gebruik bij licht tot ernstig gehoorverlies.[7]
 • In-het-oor hoortoestellen (IHO): ze passen perfect in het oor, zijn bijna onzichtbaar en geschikt voor licht tot matig gehoorverlies.


Preventie: zorg goed voor je oren!

Earbuds of koptelefoon, optredens, discotheken, festivals: onze oren, en dan vooral die van jongeren, worden dagelijks op de proef gesteld. Talrijke studies[8] hebben al aangetoond dat dagelijkse blootstelling aan lawaai bij de 15- tot 25-jarigen schade veroorzaakt. Je draagt dus best goed zorg voor je gehoor, maar hoe?

 • Bescherm je oren tijdens optredens en feestjes. Van eenvoudige oordopjes tot gehoorbescherming op maat: er zijn steeds meer oplossingen om overmatige blootstelling aan decibels te vermijden, zodat je toch zonder problemen naar dat optreden of feestje kunt.
 • Geef je oren voldoende rust. Experts zijn ervan overtuigd dat langdurig luisteren naar te hard geluid de verbindingen in het binnenoor kan afbreken. We moeten onze oren dus niet voortdurend belasten en ze echt rust gunnen[9]. Luister je graag altijd en overal naar muziek? Gebruik dan liever een koptelefoon dan oortjes, denk eraan om het volume wat zachter te zetten en las af en toe een geluidspauze in.  
 • Raadpleeg onmiddellijk een NKO-arts als je last hebt van oorsuizen, pijn of gezoem in je oren... Gehoorverlies is nooit normaal en mag zeker niet te licht worden opgevat.
 • Begrijp de impact op je gezondheid: geluidshinder brengt immers niet enkel schade aan je oren, maar ook aan het welzijn en de mentale gezondheid. Een studie[10] toont aan dat, als gevolg van het leven in een lawaaierige omgeving, 86% van de 15- tot 17-jarigen concentratieproblemen heeft en dat het bij 89% een impact heeft op hun gemoed.
   

De aanvullende verzekeringen van DKV: de oplossing bij uitstek

Hoortoestellen zijn er de afgelopen tien jaar op vlak van technologie enorm op vooruitgegaan en worden ook steeds meer terugbetaald door de sociale zekerheid. Maar desondanks blijven de kosten hoog: de gemiddelde prijs van een hoortoestel in België ligt rond de € 1.600[11]. En de terugbetaling door de sociale zekerheid is afhankelijk van een aantal voorwaarden, zoals leeftijd of mate van gehoorverlies[12]

Om te voorkomen dat deze kosten op je budget drukken, zijn er aanvullende verzekeringen die deze kosten dekken en je helpen om met een gerust hart voor je gehoor te zorgen.

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.
 

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Logopedie is geen optie, maar een noodzaak. En ervoor betalen kan een zware last zijn. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.