Migraine

Blog

Migraine: hoe wordt het veroorzaakt en hoe kun je ermee leven?

Migraine is heel intense, ernstige hoofdpijn die erg lastig kan zijn om mee te leven. Migraine gaat vaak gepaard met misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid en komt meestal in aanvallen voor. In dit artikel gaan we dieper in op de oorzaken, symptomen en mogelijke behandelingen.  

 

Bijna een vijfde van de Belgen heeft last van migraine[1] en het komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen[2], vooral tijdens de menstruatie of andere periodes van hormonale verandering. 

Oorzaken, behandelingen, vooruitgang in het onderzoek: wat weten we precies over migraine? 

Infographic migraine NL

Waar komt migraine vandaan? 

Over hoe migraine precies veroorzaakt wordt, heerst nog veel onduidelijkheid. Zoals beschreven door het Franse nationale instituut voor gezondheid en medisch onderzoek, "is migraine te wijten aan een neuronale overgevoeligheid, zoals bij epilepsie of bepaalde bewegingsstoornissen (paroxismale dyskinesie). Dit fenomeen is gelinkt aan een genetische aanleg, gemoduleerd door omgevingsfactoren (hormonen, stress, voeding, enz.)".[3]

Op vandaag weten we dat volgende zaken migraine kunnen veroorzaken: 

  • Genetische factoren: hoewel er niet zoiets bestaat als een 'migrainegen', heeft medisch onderzoek een verband aangetoond tussen migraine en een combinatie van verschillende genetische componenten. 

  • Hormonale factoren: hormonale schommelingen - vooral tijdens de menstruatie, zwangerschap of menopauze - kunnen migraine veroorzaken. 

  • Stress en emotionele factoren: angst, onvrede, oververmoeidheid, plotselinge verandering van gewoontes, emotionele schok, ... kunnen een migraineaanval uitlokken.  

  • Zintuiglijke prikkels: blootstelling aan fel licht, harde geluiden of sterke geuren.

  • Slaapproblemen: te weinig of te veel slapen, of een verandering in slaapgewoonten.

  • Bepaalde voedingsmiddelen (bv. alcohol, koffie, suikerhoudende dranken en voedingsmiddelen, en chocolade) kunnen bij sommige mensen migraine veroorzaken.

  • Enz. 

Symptomen en voortekenen 

Migraine uit zich meestal als een bonzende, pulserende pijn aan één kant van het hoofd. Soms gaat het gepaard met misselijkheid, soms met braken en gevoeligheid voor licht, geluiden en/of geuren.[4]

Bepaalde signalen kunnen het begin van de hoofdpijn aankondigen, zoals progressieve hoofdpijn, tintelingen of het verschijnen van heldere vlekken in het gezichtsveld.

Hoe wordt migraine behandeld? 

Migrainebehandelingen hangen af van veel factoren, zoals de frequentie en ernst van de aanvallen. 

Om migraine te voorkomen, is het belangrijk om een gezonde levensstijl aan te nemen: slaap voldoende, eet evenwichtig, vermijd cafeïne en suiker en beweeg. Er zijn bepaalde dingen die je kunt doen om migraine te verlichten: jezelf afzonderen op een rustige plek, water drinken, je schedel masseren, enz.[5] Niet-medicinale behandelingen kunnen ook helpen, zoals relaxatie, stressbeheersing in het geval van angst, enz. 

Als de migraine niet overgaat, kunnen bepaalde medicijnen helpen:

  • Lichte tot matige migraine kan worden behandeld met pijnstillers van niveau 1, zoals aspirine, paracetamol of ibuprofen. Vraag advies aan je arts of apotheker.

  • Bij aanhoudende, ernstige migraine kan je arts een geneesmiddel voorschrijven uit de triptanenfamilie[6], bedoeld voor acute aanvallen. Andere behandelingen, zoals het preventieve Aimovig of de injecteerbare oplossingen Ajovy en Emgalty, zijn op recept van een neuroloog verkrijgbaar. Ze zijn vooral nuttig als aanvulling in het geval van krachtige, chronische migraine. 

Evolutie & onderzoek

Gezien de omvang van het probleem, wordt het onderzoek opgevoerd en proberen talrijke studies de oorzaken van migraine te verklaren. Eén zo'n studie, gepubliceerd in The Journal of Headache and Pain[7] en overgenomen door National Geographic, legt het verband tussen nekpijn en hoofdpijn. Het artikel stelt dat "75% van de migrainepatiënten last heeft van nekpijn".

Een ander onderzoek, gepubliceerd in BMC Cancer[8] en overgenomen door Futura, legt ook het verband tussen migraine en een verhoogd risico op borstkanker, waaruit blijkt dat migraine een risicofactor lijkt te zijn voor dit type kanker. 

Meer gemoedsrust met een verzekering ambulante zorgen

Migraine kan een grote impact hebben op je dagelijkse leven en kan heel wat medische kosten met zich meebrengen. Medicatie, consultaties, enz. Het kan zwaar wegen op je mentale gezondheid en op je budget. Daarom raden we je aan om te kiezen voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. 

Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd! Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Het dragen van een bril of contactlenzen is geen luxe, maar een noodzaak. Maar de factuur kan duur uitvallen. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71.