Terugbetaling medische beeldvorming DKV

Blog

Wat is medische beeldvorming?

Radiografie, echografie, scan, MRI, ... Het is niet altijd duidelijk wat al deze termen precies willen zeggen. In dit artikel overlopen we ze allemaal en leggen we uit wat ze inhouden, waarvoor ze dienen en hoe het zit met de terugbetaling. 

De term medische beeldvorming omvat een hele reeks technieken die worden gebruikt om de binnenkant van het menselijk lichaam zichtbaar te maken. Ze stellen zorgverleners in staat om een gedetailleerd beeld te krijgen van organen, weefsels en interne structuren om zo ziektes te diagnosticeren, de juiste behandeling te geven of een zwangerschap op te volgen.  

Welk onderzoeken bestaan er allemaal? 

Afhankelijk van het ziektebeeld en de medische behoefte zal er een ander onderzoek nodig zijn. Er bestaan verschillende soorten:

  • Radiografie (of röntgenfoto’s of RX-onderzoek): bij deze veelgebruikte en pijnloze techniek worden röntgenstralen gebruikt om verschillende delen van het menselijk lichaam te onderzoeken, zoals de botten, het bekken, de longen, de kaken en de tanden[1].

  • CT-scan (ook wel CAT-scan of gewoon scan genoemd): ook hier wordt er gebruikgemaakt van röntgenstraling, al gaat deze techniek verder dan de klassieke röntgenstraling omdat het heel gedetailleerde driedimensionale beelden van het lichaam geeft. Een CT-scan is daarom nauwkeuriger en kan niet alleen worden gebruikt om botten te bekijken, maar ook zachte weefsels zoals spieren, pezen en ligamenten[2]

  • Magnetische resonantie beeldvorming (MRI): in tegenstelling tot RX of scanners wordt er bij een MRI geen gebruik gemaakt van röntgenstralen, maar van sterke magneetvelden en radiogolven. Net als bij een CT-scan kunnen zachte weefsels, interne organen en gewrichten onderzocht worden.  

  • Echografie: bij deze techniek stuurt een sonde ultrasone (niet-hoorbare) geluidsgolven  uit in het lichaam, om zo anatomische structuren in beeld te brengen. De weefsels van het lichaam reflecteren deze geluidsgolven, waarna de sonde ze opvangt en de computer ze omzet in zwart-wit beelden. Bij echografie wordt er geen straling gebruikt en zijn er geen contra-indicaties. Het wordt vooral gebruikt om interne organen, bloedvaten en de foetus tijdens de zwangerschap te observeren. 

  • Scintigrafie (of nucleair onderzoek): hierbij wordt een hele kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend (via een injectie of door de stof in te ademen), die zich hecht aan de te onderzoeken weefsels, botten of organen. Op die manier komt er (tijdelijk) straling vrij, die door de scanner gemeten en in beelden omgezet wordt. Een scintografie geeft bijvoorbeeld informatie over de stofwisseling en de doorbloeding. 

 

Voorschrift, verloop & analyse

Een onderzoek medische beeldvorming wordt voorgeschreven door een huisarts, specialist, chirurg of spoedarts.  

Op de dag van het onderzoek zal de radioloog of technoloog je vertellen hoe het onderzoek zal verlopen, je de nodige zorgen geven (bijvoorbeeld het toedienen van contrastvloeistof) en je onder het apparaat laten plaatsnemen. De radioloog analyseert daarna de beelden, stelt het verslag of protocol op en deelt dit met de aanvragende arts of huisarts[3]

Afhankelijk van het soort onderzoek, de medische context en de gezondheidstoestand van de patiënt varieert de geldigheidsduur van een onderzoek medische beeldvorming. Er is dus geen standaard termijn. Je vraagt best bij je behandelende arts na hoe lang je resultaten geldig zijn. 

 

Geen ereloonsupplementen meer bij medische beeldvorming[4]

Vanaf 4 december 2023 geldt er een verbod op ereloonsupplementen voor onderzoeken medische beeldvorming. Ziekenhuizen kunnen dus geen ereloonsupplementen meer aanrekenen indien deze onderzoeken worden uitgevoerd tussen 8 en 18u op werkdagen OF indien de voorschrijvende arts aangeeft dat er een dringende medische noodzaak is. 

Bij niet-dringende onderzoeken medische beeldvorming of bij onderzoeken die buiten de vermelde uren plaatsvinden, kunnen er dus wél ereloonsupplementen worden aangerekend. De patiënt moet hierover echter wel uitdrukkelijk geïnformeerd worden en hiervoor schriftelijk zijn/haar expliciete toestemming geven. 

Rugpijn? "Geen scan zonder plan” 

Een scan is niet altijd de beste oplossing  bij (lage) rugpijn. Dat zegt de FOD VolksGezondheid in haar campagne “Geen scan zonder plan”. De boodschap? Dat je bij lage rugpijn eerst (meer) moet bewegen om je beter te voelen.

Het doel van de campagne is het vermijden van onnodige onderzoeken medische beeldvorming - die duur en mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de patiënt[5] - voor pijn die op andere manieren kan worden behandeld, zoals door meer te bewegen. Herkenbaar? Praat erover met je arts, die je op weg kan helpen om meer te bewegen zodat je je op lange termijn beter voelt. 

Wordt medische beeldvorming terugbetaald door je verzekeraar?  

DKV komt tussen als het gaat om een onderzoek medische beeldvorming dat voorgeschreven werd door je arts. Met ons gamma verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily bescherm je dus je budget!

Ondersteuning op maat van je behoeften

Een ziekte vaststellen, een breuk of neurologische aandoening laten onderzoeken: iedereen moet vroeg of laat wel eens een onderzoek medische beeldvorming laten uitvoeren. Met een verzekering ambulante zorgen ben je optimaal beschermd in het geval je medische beeldvorming nodig hebt. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd! Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Medische beeldvorming laat toe om ziektes vast te stellen, behandelingen op te volgen en dus om zorg te dragen voor je gezondheid. En dat is bij DKV onze prioriteit. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf en voor je kind, dat is jouw gezondheid en die van je kind zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71.