DKV kanker in remissie

Blog

Kanker: wanneer ben je in remissie?

Wanneer we over kanker spreken, moeten we voorzichtig zijn met het woord ‘genezing’. Wanneer spreken we dus over remissie (gedeeltelijk of volledig) en wanneer over genezing? Kan kanker een chronische ziekte worden? 

Kankeronderzoek evolueert constant en er zijn steeds meer nieuwe behandelingen. Er zijn veel mogelijkheden: operatie, bestraling, chemotherapie, immuuntherapie, doelgerichte therapieën, transplantaties, ... Dokters stellen alles in het werk opdat de kanker zou verdwijnen. Wanneer dat lukt, kunnen we dan spreken van remissie? 

Gedeeltelijke of volledige remissie

Met remissie wordt bedoeld dat de symptomen van een ziekte verminderen of verdwijnen[1]. In het geval van kanker zijn er twee soorten remissie[2]

  • Gedeeltelijke remissie: er zijn nog steeds sporen van kankercellen in het lichaam, maar hun aantal is afgenomen en de symptomen zijn verminderd. 

  • Volledige remissie: er zijn geen detecteerbare sporen van kanker meer in het lichaam. 

Wanneer praten we over genezing? 

In de oncologie wordt de term "volledige remissie" verkozen boven "genezing". Want dokters weten dat een herval steeds mogelijk is, ook als er geen enkel spoor van kanker meer te vinden is[3].

In plaats van te spreken over genezing, gebruiken artsen daarom liever de term "overlevingskans". Dit verwijst naar de afwezigheid van elk spoor van de ziekte vijf jaar na de kankerdiagnose. Maar, zoals wordt uitgelegd op de website van de Stichting tegen Kanker[4], is deze termijn van vijf jaar ‘overleving’ vooral symbolisch. In werkelijkheid kun je 'echt' genezen zijn vóór vijf jaar en helaas kan de ziekte ook na vijf jaar opnieuw de kop opsteken.

Wanneer de kanker terug is

Wanneer kanker na een remissiefase terugkeert, wordt dit een recidief of herval genoemd. Strikt genomen bestaat er een verschil tussen die twee. 

  • Je kan een nieuwe kanker krijgen in hetzelfde orgaan als de oorspronkelijke tumor. Dan spreken we van een recidief[5]

  • De oorspronkelijke kanker duikt opnieuw op na een periode van volledige remissie. In dit geval spreken we van een herval[6]

Er zijn drie soorten herval[7]:

  • Lokaal herval, wanneer de oorspronkelijke kanker opnieuw verschijnt op dezelfde plaats als de vorige keer.

  • Regionaal herval, wanneer de oorspronkelijke kanker terugkomt in de lymfeklieren die het eerste aangetaste orgaan draineren.

  • Herval op afstand, wanneer de oorspronkelijke kanker in een ander orgaan verschijnt. 

En als genezing niet mogelijk is? 

Tegenwoordig kan 60% van de kankers genezen worden[8]. En hoewel er nog steeds enkele ongeneeslijke kankers zijn, worden deze niet langer noodzakelijkerwijs geassocieerd met een plotse dood. Er is een revolutie aan de gang, waarbij een groot aantal patiënten nog vele jaren met hun kanker leeft. En dit zal in de toekomst steeds meer het geval zijn[9]

Wanneer kanker chronisch wordt

Dit idee van "leven met kanker" heeft als gevolg dat steeds meer specialisten deze pathologie beschouwen als een chronische ziekte die van dichtbij wordt opgevolgd, met een min of meer permanente behandeling, zodat de patiënt zo lang mogelijk een normaal leven kan leiden.

Wanneer er geen genezing meer mogelijk is, schakelen de artsen over op een palliatieve behandeling. Deze term komt beangstigend over, aangezien mensen palliatieve zorg vaak associëren met de ‘terminale fase’. Maar sommige vormen van kanker zijn chronisch: er is geen genezing[10].

DKV-hospitalisatieverzekering, het hele jaar door dekking bij kanker

Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt, heeft dat een grote impact op zowel je fysieke als je mentale gezondheid. En het brengt ook een reeks behandelingen met zich mee die zwaar op je budget kunnen wegen – zeker als deze lang aanslepen. 

Daarom dekken onze hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi het hele jaar door zowel je hospitalisatiekosten als je ambulante medische kosten (= kosten buiten een ziekenhuisopname zoals consultaties bij de dokter, kinesist, geneesmiddelen, ...) gelinkt aan je kankerbehandeling. Met een hospitalisatieverzekering kun je je volledig concentreren op je behandeling, zonder dat je je zorgen moet maken over je financiën. 

Wil je meer weten over onze hospitalisatieverzekeringen? Vergelijk onze verschillende formules of contacteer DKV of je verzekeringstussenpersoon. Als je een verzekering hebt via je werkgever, informeer dan bij je HR-afdeling naar wat er precies gedekt wordt bij zware ziektes. 

 

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

DKV staat aan je zijde zodat je beter met je ziekte kunt leven. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71.