Blog

Aan het volwassen leven beginnen… met een gezondheidsverzekering

Daar ga je dan. Je zet je eerste stappen in het professionele leven. Je bent afgestudeerd, je stage zit er op, je krijgt je eerste job, misschien start je zelfs je eigen start-up? Kortom: je begint aan een nieuw hoofdstuk in je leven. Dit is duidelijk het moment om je voor te bereiden op je toekomst: gedaan met de zorgeloosheid, het is tijd om vooruit te denken.  

Waarom moet je een aanvullende gezondheidsverzekering afsluiten? Als je jong bent, dan ben je daar niet mee bezig. Het antwoord is nochtans vrij eenvoudig: omdat vroeg of laat iedereen er één nodig heeft. Wees voorbereid en begin met een gerust hart aan het leven, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

Beter voorkomen dan genezen

Je kent het gezegde wel. Je gaat tenslotte carrière maken, misschien zelfs kinderen krijgen. En onze gezondheid mag dan wel ons hoogste goed zijn, er hangt toch een prijskaartje aan vast. Een gezondheidsverzekering afsluiten, dat is kiezen voor gemoedsrust en financiële kopzorgen vermijden.  

Je zal het wel zien als het zover is? Dat is geen goed idee, zeker niet als je weet dat er bij een hospitalisatieverzekering vaak een wachttijd is. Dat betekent dat, als je ineens gezondheidsproblemen hebt, het te laat is om gedekt te zijn voor je medische zorgen en kosten.

 

De gezondheidsverzekering: een must, ook als je jong bent

Voor 61% van de jongeren[1] is het afsluiten van een gezondheidsverzekering geen prioriteit. En toch is het geen overbodige luxe. Integendeel, het is zelfs een ‘must’.  

De hospitalisatieverzekering is een perfect voorbeeld. Gehospitaliseerd worden betekent niet noodzakelijk een operatie ondergaan. Dat is zelfs eerder een uitzondering. We belanden vaker in het ziekenhuis als gevolg van een onverwachte ziekte of een ongeval.

Nog een cijfer? 34% van de jonge millennials[2] verwacht dat iemand anders in hun plaats aan gezondheidsverzekeringen denkt.

We kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die zich moet laten behandelen voor bijvoorbeeld een chronische ziekte. Ouderen, maar ook jongeren. Iemand die aan diabetes of de ziekte van Crohn lijdt, moet soms meerdere keren in zijn leven gehospitaliseerd worden.

Naast een hospitalisatieverzekering maken ook een tandverzekering en een verzekering ambulante zorgen deel uit van een goede dekking van je gezondheidszorgen. Een verzekering ambulante zorgen dekt de behandelingen waarvoor geen hospitalisatie vereist is, maar die toch een belangrijke impact op je budget kunnen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld op gelijk welke leeftijd kinesitherapie nodig hebben. Dankzij de verzekering ambulante zorgen kun je ook een terugbetaling bekomen voor je contactlenzen of brilglazen.

Je kan onmogelijk weten wat je nodig zal hebben tijdens je leven. Beter voorkomen dan genezen dus: zo vroeg mogelijk een gezondheidsverzekering afsluiten en niet vertrouwen op het toeval of het geluk.

De gezondheidsverzekering, een taboeonderwerp onder jongeren?

Heb je het met je ouders niet vaak over gezondheidsverzekeringen gehad? Het zal je verrassen, maar binnen het gezin wordt er vaak makkelijker over seks en drugs gesproken. Dat is het resultaat van onze laatste barometer onder millennials. Vreemd, want gezondheid is nochtans de belangrijkste factor voor gemoedsrust bij 99% van de ouders en 94% van de jongeren.

Een gezondheidsverzekering voor jonge ondernemers en zelfstandigen

Begin je met een vrij beroep? Ben je zelfstandige? Wil je je eigen start-up beginnen? Als je geen werknemer bent, heb je per definitie geen recht op de klassieke extralegale voordelen zoals een collectieve hospitalisatieverzekering aangeboden door de werkgever.

Maar als jonge zelfstandige kun je jezelf wel voordelen toekennen zoals een aanvullende gezondheidsverzekering: een hospitalisatie- of tandverzekering, bijvoorbeeld.

Je bent jong en je zoekt de meest geschikte gezondheidsverzekering? Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

[1] Bron: DKV-barometer 2019

[2] Bron: DKV-barometer 2019