Faq

Ik heb een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever, kan deze dekking eindigen ?

Als je via je werkgever een collectieve verzekering hebt, kan deze dekking eindigen :

  • Als je je bedrijf verlaat;
  • Bij overlijden;
  • Als je langer dan drie maanden in het buitenland verblijft;
  • In geval van fraude of poging tot fraude wordt het verzekeringsplan ten aanzien van de verzekerde en zijn gezinsleden beëindigd.

Als je gezinsleden ook via je collectieve verzekering verzekerd zijn, kan deze eindigen :

  • Als je je bedrijf verlaat, verliezen ook je gezinsleden de voordelen van je collectieve verzekering;
  • Als je verzekerde kinderen niet langer fiscaal ten laste zijn, dan verliezen ze het voordeel van je collectieve verzekering;
  • In geval van echtscheiding of wijziging van woonplaats van je echtgeno(o)t(e), kan deze niet langer genieten van je collectieve verzekering.

Als je via je werkgever verzekerd bent, kan je je dekking stopzetten (alleen als de aansluiting optioneel was) aan het einde van elke periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van de collectieve verzekering, met een opzegtermijn van drie maanden. Als je je dekking stopzet, beëindig je ook de dekking voor je gezinsleden (indien ze aangesloten waren).