media
DKV smile

Met de DKV Smile tandverzekeringen
behoud je op elk moment je glimlach.

Niet iedereen heeft dezelfde behoeften, maar wanneer je naar de tandarts moet, besef je dat tandzorg duur uitvalt. Een kroon, implantaat, herstellingen na een ongeval, of zelfs gewoon een gaatje... Bereid je nu al voor op deze kosten met de tandverzekering die het beste bij je past.

Raadpleeg de productinformatiefiches voor je een verzekering afsluit (DKV Smile EssentialDKV Smile ComfortDKV Smile Premium).

Preventieve tandzorg (verwijderen van tandsteen, jaarlijkse controle, enz.)
100%
Curatieve tandzorg (behandelen van cariës, tandextracties, röntgenfoto’s, enz.)
70%
Gedekt bedrag
Onbeperkt
Tandzorg in geval van een ongeval
100%
Gedekt bedrag
€ 10.000
Orthodontie
Prothetische tandzorg (implantaten, kronen, bruggen, enz.)
Parodontologie (behandeling van tandvleesaandoeningen en/of andere steunweefsels rondom de tand) en kleine mondchirurgie
Jaarlijks gedekt bedrag vanaf het 4e jaar
Wachttijd
Productinformatiedocument (IPID)
Preventieve tandzorg (verwijderen van tandsteen, jaarlijkse controle, enz.)
100%
Curatieve tandzorg (behandelen van cariës, tandextracties, röntgenfoto’s, enz.)
70%
Gedekt bedrag
Onbeperkt
Tandzorg in geval van een ongeval
100%
Gedekt bedrag
€ 10.000
Orthodontie
70%
Prothetische tandzorg (implantaten, kronen, bruggen, enz.)
70%
Parodontologie (behandeling van tandvleesaandoeningen en/of andere steunweefsels rondom de tand) en kleine mondchirurgie
70%
Jaarlijks gedekt bedrag vanaf het 4e jaar
€ 2.000 (max. € 1.500 voor orthodontie gedurende de volledige duur van het contract)
Wachttijd
Productinformatiedocument (IPID)
Preventieve tandzorg (verwijderen van tandsteen, jaarlijkse controle, enz.)
100%
Curatieve tandzorg (behandelen van cariës, tandextracties, röntgenfoto’s, enz.)
80%
Gedekt bedrag
Onbeperkt
Tandzorg in geval van een ongeval
100%
Gedekt bedrag
€ 10.000
Orthodontie
80%
Prothetische tandzorg (implantaten, kronen, bruggen, enz.)
80%
Parodontologie (behandeling van tandvleesaandoeningen en/of andere steunweefsels rondom de tand) en kleine mondchirurgie
80%
Jaarlijks gedekt bedrag vanaf het 4e jaar
€ 4.000 (max. € 2.000 voor orthodontie gedurende de volledige duur van het contract)
Wachttijd
Productinformatiedocument (IPID)
Preventieve tandzorg (verwijderen van tandsteen, jaarlijkse controle, enz.)
Curatieve tandzorg (behandelen van cariës, tandextracties, röntgenfoto’s, enz.)
Gedekt bedrag
Tandzorg in geval van een ongeval
Gedekt bedrag
Orthodontie
Prothetische tandzorg (implantaten, kronen, bruggen, enz.)
Parodontologie (behandeling van tandvleesaandoeningen en/of andere steunweefsels rondom de tand) en kleine mondchirurgie
Jaarlijks gedekt bedrag vanaf het 4e jaar
Wachttijd
Productinformatiedocument (IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.