media
DKV daily

Geniet van elk moment, ontdek DKV Daily,de verzekeringen voor je dagelijkse medische zorgen

We denken vaak dat kleine kwaaltjes wel vanzelf zullen overgaan. En wat als je nu eens naar een specialist gaat wanneer je er één nodig hebt?  Met de verzekeringen DKV Daily is het eenvoudig om voor jezelf te zorgen. Ook jij kan genieten van de allerbeste zorg en profiteer van terugbetalingen tot 80%, inclusief ereloonsupplementen. En dat het hele jaar door!

Raadpleeg de productinformatiefiches voor je een verzekering afsluit (DKV Daily EssentialDKV Daily ComfortDKV Daily Premium).

Medische en paramedische raadplegingen en prestaties bij huisarts, specialisten en bepaalde zorgverstrekkers (bv. dermatoloog, cardioloog, kinesist, logopedist, podoloog), medische beeldvorming, klinische biologie en andere onderzoeken
70% incl. ereloonsupplementen
Geneesmiddelen
70%
Medische hulpmiddelen (bv. corrigerende brilglazen of contactlenzen, hoorapparaten, medische prothesen en kunstledematen, orthopedische zolen)
70% (enkel corrigerende brilglazen)
Preventie - psychotherapie - vaccins
Voedings- en dieetadvies
Alternatieve geneeskunde (osteopathie, chiropractie, homeopathie en acupunctuur)
Refractieve oogchirurgie (laseren van de ogen)
Jaarlijks gedekt bedrag
- psychotherapie
- vaccins
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
€ 1.500
-
-
-
-
Wachttijd
- algemeen
- psychotherapie
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
3 maanden
-
-
-
Productinformatiedocument (IPID)
Medische en paramedische raadplegingen en prestaties bij huisarts, specialisten en bepaalde zorgverstrekkers (bv. dermatoloog, cardioloog, kinesist, logopedist, podoloog), medische beeldvorming, klinische biologie en andere onderzoeken
70% incl. ereloonsupplementen
Geneesmiddelen
70%
Medische hulpmiddelen (bv. corrigerende brilglazen of contactlenzen, hoorapparaten, medische prothesen en kunstledematen, orthopedische zolen)
70%
Preventie - psychotherapie - vaccins
70%
Voedings- en dieetadvies
Alternatieve geneeskunde (osteopathie, chiropractie, homeopathie en acupunctuur)
Refractieve oogchirurgie (laseren van de ogen)
Jaarlijks gedekt bedrag
- psychotherapie
- vaccins
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
€ 3.000
max. € 300
max. € 100
-
-
Wachttijd
- algemeen
- psychotherapie
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
3 maanden
12 maanden
-
-
Productinformatiedocument (IPID)
Medische en paramedische raadplegingen en prestaties bij huisarts, specialisten en bepaalde zorgverstrekkers (bv. dermatoloog, cardioloog, kinesist, logopedist, podoloog), medische beeldvorming, klinische biologie en andere onderzoeken
80% incl. ereloonsupplementen
Geneesmiddelen
80%
Medische hulpmiddelen (bv. corrigerende brilglazen of contactlenzen, hoorapparaten, medische prothesen en kunstledematen, orthopedische zolen)
80%
Preventie - psychotherapie - vaccins
80%
Voedings- en dieetadvies
80%
Alternatieve geneeskunde (osteopathie, chiropractie, homeopathie en acupunctuur)
80%
Refractieve oogchirurgie (laseren van de ogen)
80%
Jaarlijks gedekt bedrag
- psychotherapie
- vaccins
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
€ 20.000
max. € 500
max. € 100
max. € 100
max. € 1.000/oog
Wachttijd
- algemeen
- psychotherapie
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
3 maanden
12 maanden
12 maanden
36 maanden
Productinformatiedocument (IPID)
Medische en paramedische raadplegingen en prestaties bij huisarts, specialisten en bepaalde zorgverstrekkers (bv. dermatoloog, cardioloog, kinesist, logopedist, podoloog), medische beeldvorming, klinische biologie en andere onderzoeken
Geneesmiddelen
Medische hulpmiddelen (bv. corrigerende brilglazen of contactlenzen, hoorapparaten, medische prothesen en kunstledematen, orthopedische zolen)
Preventie - psychotherapie - vaccins
Voedings- en dieetadvies
Alternatieve geneeskunde (osteopathie, chiropractie, homeopathie en acupunctuur)
Refractieve oogchirurgie (laseren van de ogen)
Jaarlijks gedekt bedrag
- psychotherapie
- vaccins
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
Wachttijd
- algemeen
- psychotherapie
- voedings- en dieetadvies
- refractieve oogchirurgie
Productinformatiedocument (IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 

 

Wens je niet meer bereikt worden door onze publiciteit, dan kan je je toestemming intrekken of je voorkeuren aanpassen in onze Cookieverklaring.