DKV visuel flexi 20231017
DECAVI NL beste verzekering 2023

Met DKV Hospi Flexi
blijf je genieten van elk moment. 

Denk er nu aan om je beter te beschermen tegen financiële problemen, als je ziek wordt of een ernstige operatie moet ondergaan, met een onbeperkte hospitalisatieverzekering. Deze dekking, die veel ruimer is dan het gemiddelde marktaanbod, laat je toe het allerbelangrijkste te beschermen: jouw gezondheid en die van je naasten!

DKV siuel medipack 20231017

Met DKV Medi Pack,
kies je voor een 'all-in' bescherming

Bespaar het hele jaar door op je medische kosten dankzij DKV Medi Pack, met aanvullende terugbetalingen van tot 80% voor een heel brede waaier van gezondheidsprestaties (artsen, specialisten, brilglazen, kine, geneesmiddelen …). Met een uitstekende hospitalisatieverzekering als kers op de taart!

De belangrijkste waarborgen

DKV Hospi Essential
DKV Medi Pack

DKV Hospi Essential

Geen plafond

Geen algemeen plafond

Hospitalisatie met overnachting

Hospitalisatie met overnachting

Volledig terugbetaald, mits persoonlijke bijdrage van € 200 per hospitalisatie in een eenpersoonskamer

Onbeperkte terugbetaling

Terugbetaling van ereloon-, materiaal- en kamersupplementen

Tenzij de kamer wordt beschouwd als een luxekamer, studio, etc. 

Daghospitalisatie

Daghospitalisatie

Volledig terugbetaald bij opname in een tweepersoonskamer

Pre & post hospitalisation

Dekking 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie

Kraamzorg/-hulp

Terugbetaling van kraamzorg/-hulp 

Serious Illnesses

Terugbetaling het hele jaar door van ambulante medische kosten van 33 Zware Ziekten 

Niet-medische zorgondersteuning

Terugbetaling van niet-medische zorgondersteuning tijdens de posthospitalisatieperiode na een opname voor een Zware Ziekte

Medi-Card

Rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur door DKV aan het ziekenhuis dankzij de Medi-Card®

Waiting period1

Wachttijd van 12 maanden voor tandheelkundige behandelingen na ziekte of ongeval

DKV Medi Pack

Reimbursement all medical expenses

Terugbetaling aan 80% van je medische kosten

Raadplegingen bij de dokters en specialisten, kinesitherapie, brilglazen, hoorapparaat, geneesmiddelen, alternatieve geneeskunde (osteopathie, acupunctuur, chiropraxie en homeopathie),…

Onbeperkte terugbetaling

Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatie

In een tweepersoonskamer. Daghospitalisatie inbegrepen.

Medi-Card

Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®

Serious Illnesses

Terugbetaling het hele jaar door van medische kosten gelinkt aan alle ziekten, zelfs zonder hospitalisatie, Zware Ziekten inbegrepen

Geen plafond

Competitieve premie

Bepaald in functie van de leeftijd

De belangrijkste uitsluitingen

DKV Hospi Essential
DKV Medi Pack

DKV Hospi Essential

 • Voorafbestaande aandoeningen of symptomen bij het afsluiten van het contract
 • Professionele sportbeoefening
 • Vitaminen, voedingssupplementen en mineralen
 • Drugsgebruik
 • Esthetische behandelingen
 • Contraceptie
 • Vaccinatie
 • Sterilisatie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen

DKV Medi Pack

 • Voorafbestaande aandoeningen of symptomen vóór het sluiten van het contract
 • Drugsgebruik
 • Esthetische ingrepen
 • Vaccinatie*
 • Contraceptie
 • Sterilisatie en medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen

 

* DKV steunt de Covid-19 vaccinatiecampagne van de overheid en zal daarom bij uitzondering de hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties dekken (ook al zijn hospitalisatiekosten ten gevolge van vaccinaties uitgesloten in de algemene verzekeringsvoorwaarden, DKV zal een uitzondering maken voor eventuele hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties).

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID DKV Hospi Flexi, IPID DKV Medi Pack) in kwestie te raadplegen hieronder.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

1 DKV Hospi Flexi werd verkozen tot “Beste Verzekering Gezondheidszorgen” op de 19de editie van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door DECAVI en AIMES & Co, die plaatsvonden op 26 april 2023. Deze awards geven erkenning aan verzekeraars voor de kwaliteit van hun producten of hun innovatie na grondige analyse van de volledige Belgische markt uitgevoerd door een panel van experts. De meest representatieve spelers op de markt werden onder de loep genomen om zo te komen tot een betrouwbare representativiteit (bijna 80% van de markt in termen van premie-incasso werd geanalyseerd). Dit evenement geniet de steun van Assuralia en vertrouwt op gewaardeerde partners binnen de sector, zoals: La Libre Belgique, Comarch, Axis group, Trends, EY en WIS. Meer informatie omtrent de selectiecriteria is terug te vinden op www.decavi.be.

 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.