Zorgverzekering

Verlies van autonomie kan iedereen op elk moment overkomen.

Een klein gezondheidsprobleem kan al snel je dagelijkse routine verstoren en ervoor zorgen dat je hulp nodig hebt bij alledaagse taken zoals je aankleden, je wassen, naar het toilet gaan, koken, boodschappen doen en de kinderen naar school brengen. Hier kan een zorgverzekering hulp bieden.

Premie berekenen

Het gamma Zorgverzekering

DKV Home Care Basic

Zorgmanagement

Zorg in natura: 6u

Maandelijkse vergoeding: € 300

DKV Home Care Classic

Zorgmanagement

Zorg in natura: 12u

Maandelijkse vergoeding: € 600

DKV Home Care Comfort

Zorgmanagement

Zorg in natura: 15u

Maandelijkse vergoeding: €1.200

DKV Home Care Top

Zorgmanagement

Zorg in natura: 30u

Maandelijkse vergoeding: €2.400

Wat onze verzekeringen niet dekken

 • Voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ zorgbehoevendheid- en/of invaliditeitspercentages
 • Niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/ zorgbehoevendheid
 • Gebruik van drugs
 • Sterilisatie
 • Contraceptie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen
 • Esthetische ingrepen 
 • Vaccinatie

Wat onze verzekeringen niet dekken

 • Voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ zorgbehoevendheid- en/of invaliditeitspercentages
 • Niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/ zorgbehoevendheid
 • Gebruik van drugs
 • Sterilisatie
 • Contraceptie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen
 • Esthetische ingrepen 
 • Vaccinatie

Bereken je premie

 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van dit product: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).