DKV Plan AZ

De waarborgen in detail

Terugbetaling van je kosten aan 80%, in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever*, voor:

 • - Medische bezoeken en raadplegingen (vrije keuze van arts)
 • - Paramedische prestaties (verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie, enz)
 • - Geneesmiddelen en verbanden
 • - Medische hulpmiddelen (brilglazen of lenzen, steunkousen, hoorapparaten, enz)
 • - Medische protheses
 • - Alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, chiropractie en acupunctuur)
 • - Tandzorg
 • - Orthodontische behandelingen

Terugbetaling van je kosten aan 60%**, in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever, voor:

 • - Tandprotheses
 • - Bruggen
 • - Kronen
 • - Implantaten

Terugbetaling van je brilmontuur*** aan 60%** (max. €85 per montuur)

 

* Je hebt de keuze tussen een verzekerd kapitaal van € 750, € 1.250 of € 2.500.

** Na een wachttijd van 9 maanden.

*** Voor de terugbetaling van het brilmontuur is er een wachttijd van 36 maanden tussen twee monturen.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID Plan A - IPID Plan Z) in kwestie te raadplegen hieronder.

 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van dit product: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).
Wat onze verzekeringen niet dekken
 • Esthetische behandelingen