Hospitalisatieverzekering

Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV is kiezen voor gemoedsrust.

Net zoals jij willen wij geen compromissen sluiten wanneer het aankomt op jouw gezondheid of die van je gezin. DKV biedt een volledig gamma hospitalisatieverzekeringen aan om te beantwoorden aan je noden en je de beste bescherming te geven om je financiële risico’s en administratie te beperken.

Premie berekenen

Het gamma Hospitalisatieverzekering

DKV Hospi Select
 • Onbeperkte terugbetaling van je hospitalisatiekosten in een partnerziekenhuis*
 • Vrije keuze van het kamertype: een persoonlijke bijdrage per ziekenhuisopname van €150 of €300 wordt gevraagd wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer
 • Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 120 dagen na een hospitalisatie
 • Terugbetaling van je medische kosten van 30 Zware Ziekten het hele jaar door
DKV Hospi Flexi
 • Onbeperkte terugbetaling van je hospitalisatiekosten
 • Hospitalisatie met overnachting: vrije keuze van het kamertype mits een persoonlijke bijdrage van €150 per opname in een éénpersoonskamer
 • Daghospitalisatie: terugbetaling op basis van een tweepersoonskamer
 • Terugbetaling van je medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na je hospitalisatie
 • Terugbetaling van je medische kosten van 30 Zware Ziekten het hele jaar door

 

DKV Medi Pack
365 dagen gedekt voor medische kosten
 • Terugbetaling aan 80% van je medische kosten (geneesmiddelen, raadplegingen, brilglazen of contactlenzen, alternatieve geneeskunde,…) doorheen het jaar
 • Onbeperkte terugbetaling van je hospitalisatie in een tweepersoonskamer
 • Terugbetaling van je medische kosten gelinkt aan alle ziekten het hele jaar door
DKV Premium PRO
DE MEEST UITGEBREIDE HOSPITALISATIEVERZEKERING
 • Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten in een éénpersoonskamer
 • Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na of 60 dagen voor en 180 dagen na een hospitalisatie
 • Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten het hele jaar door
 • Vrije keuze van kamer, arts en ziekenhuis
 • 3 maanden wachttijd
 • Medi-Card® en AssurPharma :
  Rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis en onmiddellijke verzending van attesten door de apotheker
 • Optie DKV Service@home :
  Via deze aanvullende waarborg geniet de verzekerde zorgmanagement en zorg in natura na een overnachting in het ziekenhuis
DKV Flexi PRO
DE BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
 • Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten
 • Hospitalisatie met overnachting: vrije keuze van het kamertype mits een persoonlijke bijdrage van €150 per opname in een éénpersoonskamer
 • Daghospitalisatie: terugbetaling op basis van een tweepersoonskamer Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na of 60 dagen voor en 180 dagen na een hospitalisatie
 • Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten het hele jaar door
 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis
 • 3 maanden wachttijd
 • Medi-Card® en AssurPharma :
  Rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis en onmiddellijke verzending van attesten door de apotheker
 • Optie DKV Service@home :
  Via deze aanvullende waarborg geniet de verzekerde zorgmanagement en zorg in natura na een overnachting in het ziekenhuis
DKV Medi Pack PRO
365 DAGEN GEDEKT VOOR MEDISCHE KOSTEN
 • Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer of meerpersoonskamer
 • Terugbetaling aan 80%* van medische kosten (geneesmiddelen, raadplegingen,…) het hele jaar door en voor alle ziekten zonder hospitalisatie met een jaarlijkse vrijstelling van €150
 • Terugbetaling van medische kosten van alle ziekten het hele jaar door
 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis
 • Geen wachttijd
 • Medi-Card® en AssurPharma :
  Rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis en onmiddellijke verzending van attesten door de apotheker
 • Optie DKV Service@home :
  Via deze aanvullende waarborg geniet de verzekerde zorgmanagement en zorg in natura na een overnachting in het ziekenhuis
DKV Premium Corporate
De meest uitgebreide hospitalisatieverzekering voor bedrijven met minstens 20 werknemers
 • Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten in een éénpersoonskamer
 • Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na of 60 dagen voor en 180 dagen na hospitalisatie
 • Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten het hele jaar door
 • Medi-Card® en AssurPharma: rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis en onmiddelijke verzending van attesten door de apotheker
DKV Flexi Corporate
De beste prijs-kwaliteitsverhouding voor bedrijven met minstens 20 werknemers
 • Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten
 • Hospitalisatie met overnachting: vrije keuze van het kamertype mits een persoonlijke bijdrage van €150 per opname in een éénpersoonskamer
 • Daghospitalisatie: terugbetaling op basis van een tweepersoonskamer
 • Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na of 60 dagen voor en 180 dagen na hospitalisatie
 • Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten het hele jaar door
 • Medi-Card® en AssurPharma: rechstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis en onmiddelijke verzending van attesten door de apotheker
Vergelijkende tabel
DKV Hospi Flexi
DKV Medi Pack
365 dagen gedekt voor medische kosten
DKV Hospi Select
Hospitalisatie met overnachting éénpersoonskamerYesPersoonlijke bijdrage van € 150 per opnameNoYes
Hospitalisatie met overnachting twee- of meerpersoonskamerYesYesYes
Daghospitalisatie éénpersoonskamerYesVergoeding volgens een tweepersoonskamerNoYes
Daghospitalisatie twee- of meerpersoonskamerYesYesYes
Terugbetaling van ambulante kosten voor en na hospitalisatieYes30d/90dYes365d/jaarYes30d/90d
Dekking 30 Zware ZiektenYesYesYes
Medi-Card® / AssurPharmaYesBehalve bij dagopname éénpersoonskamerYesYes
Bijstand in het buitenland en repatriëringYesYesYes
Jaarlijkse vrijstellingNoYes€ 150 voor ambulante kostenYesNaar keuze € 0 - € 175 - € 350

Wat onze verzekeringen niet dekken

 • Voorafbestaande aandoeningen of symptonen vóór het sluiten van contract
 • Gebruik van drugs
 • Sterilisatie
 • Contraceptie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen
 • Esthetische ingrepen
 • Vaccinatie

Wat onze verzekeringen niet dekken

 • Gebruik van drugs
 • Sterilisatie
 • Contraceptie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen
 • Esthetische ingrepen
 • Vaccinatie

Wat onze verzekeringen niet dekken

 • Het gebruik van drugs
 • Esthetische ingrepen
 • Vaccinatie
 • Contraceptie
 • Sterilisatie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen

Bereken je premie

 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van dit product: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).