Segmentatiecriteria

Segmentatiecriteria spelen een rol bij de acceptatie, de tarifering en de omvang van jouw dekking. Aan de hand van deze criteria bepaalt de verzekeraar onder welke voorwaarden hij je al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie je hiervoor dient te betalen en welke zaken wel en niet verzekerd worden.

In het lijstje hieronder vind je de segmentatiecriteria terug die DKV gebruikt voor de individuele plannen van het type hospitalisatie, ambulante kosten en tandzorg.

 • Gezondheidstoestand heeft een invloed op de acceptatie, de tarifering en de omvang van jouw dekking.
  Je huidige gezondheidstoestand en je medische voorgeschiedenis geven een indicatie van de toekomstige medische kosten die DKV zal vergoeden.
  Acceptatie: Aan de hand van een verzekeringsvoorstel waarbij een medische vragenlijst wordt ingevuld, wordt bepaald of DKV je al dan niet de gewenste waarborg kan aanbieden.
  Tarifering: Voorafbestaande aandoeningen kunnen een aanleiding geven tot een bijpremie. Bijvoorbeeld: Hypertensie geeft aanleiding tot een bijpremie.
  Omvang van de dekking: Voorafbestaande aandoeningen kunnen aanleiding geven tot een uitsluiting van die aandoening. Bijvoorbeeld: Artrose geeft aanleiding tot een uitsluiting.
 • Leeftijd heeft een invloed op de acceptatie en de tarifering.
  Acceptatie: Je kan de waarborgen onderschrijven tot en met de leeftijd van 69 jaar.
  Tarifering: De kans op frequente en/of aanzienlijke medische kosten neemt toe naarmate je ouder wordt. Daarom wordt je premie bepaald op basis van je leeftijd bij onderschrijving van de verzekering (de instapleeftijd). Hoe lager de instapleeftijd, hoe lager de premie.
 • Woonplaats heeft een invloed op de acceptatie en de tarifering.
  Acceptatie: Alle waarborgen van het type hospitalisatie, ambulante kosten en tandzorg die DKV op dit moment aanbiedt, vereisen dat je woonplaats en werkelijke verblijfplaats in België gelegen is.
  Tarifering: de kosten die ziekenhuizen aanrekenen, verschillen bovendien sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Voor eenzelfde ingreep kunnen de kosten in een bepaalde regio een veelvoud zijn van die in een andere regio. Woon je als verzekeringnemer bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant, dan betaal je voor een plan DKV Hospi Premium een minder hoge premie dan wanneer je in Brussel zou wonen. Onze waarborgen kunnen enkel onderschreven worden door personen die aangesloten zijn bij de Belgische sociale zekerheid.