GDPR/RGPD - DKV vraagt de toestemming van zijn klanten nodig voor het gebruik van medische gegevens

vrijdag, 25 mei, 2018

DKV Belgium N.V. (DKV) neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten ter harte. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of “GDPR” in het Engels), treedt zoals gekend deze vrijdag, 25 mei 2018, in werking. Naar aanleiding van deze nieuwe  wetgeving, heeft DKV de nodige maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar klanten te beschermen.

 

De doelstellingen van de GDPR zijn nobel en absoluut noodzakelijk: een regelgevend kader creëren om individuen meer grip te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens en vooral om meer transparantie te bieden. Het is dan ook met dit doel voor ogen dat DKV ervoor gekozen heeft om haar klanten proactief aan te schrijven en hen in te lichten over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt.

 

In geen geval, zal DKV de overeenkomst beëindigen indien geen expliciete toestemming is verleend.

 

Rekening houdend met de gevoelige aard van medische gegevens, stelt artikel 9 van de GDPR immers dat de verwerking ervan verboden is, tenzij de betrokken persoon expliciet heeft ingestemd met de verwerking ervan. Het verkrijgen van deze expliciete toestemming is aldus de enige manier waarop DKV de medische gegevens kan verwerken.

 

DKV roept haar klanten dan ook op om in komende dagen of weken gevolg te geven aan haar verzoek om hun toestemming te geven. Dit kan gebeuren via het persoonlijke digitale portaal (My DKV) of door het toestemmingsformulier ingevuld terug te sturen.

 

Klanten met verdere vragen over de toestemming of de verwerking van persoonsgegevens kunnen terecht op de specifieke FAQ-sectie op de website van DKV waar zij een duidelijk antwoord vinden op vaak gestelde vragen. Zij kunnen ook het GDPR-Contact Center bereiken op het nummer +32 2 304 17 13.

 

 

 

OVER DKV

DKV Belgium N.V. werd opgericht in 1964, als eerste buitenlands filiaal van de Deutsche KrankeN.V.ersicherung AG. Ondertussen is DKV uitgegroeid tot de Belgische specialist op het vlak van private ziekteverzekeringen. Wij bieden een compleet gamma van waarborgen aan voor zowel particulieren als voor ondernemingen en kunnen hierdoor rekenen op het vertrouwen op bijna 2 miljoen verzekerden. Op het vlak van individuele ziekteverzekeringen bekleden wij de leiderspositie in België met een marktaandeel van 32%. Voor groepsverzekeringen bedraagt dit marktaandeel 23%. Dankzij onze samenwerking met bijna 6000 verzekeringstussenpersonen slagen wij erin om deze positie te behouden. Wij bouwden doorheen de jaren een vertrouwensband met hen op en zijn daardoor in staat om de behoeftes van de klant beter in kaart te brengen.

 

Perscontact:

Whyte Corporate Affairs

Wim Lefebure

wl@whyte.be 

02 738 06 37