Directie

DKV Belgium wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit 8 personen.

Deze raad van bestuur bepaalt de strategische koers voor de activiteiten van de maatschappij en waakt over de uitvoering ervan. De raad staat in voor de supervisie van het directiecomité van de maatschappij en voor het controleren en sluiten van de jaarrekeningen.

De raad van bestuur heeft het dagelijkse beheer overgedragen aan het directiecomité, met uitzondering van het bepalen van de strategische koers en de taken die bij wet voorbehouden zijn aan de raad van bestuur.  Het directiecomité realiseert de strategische doelstellingen van de maatschappij zoals bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité heeft alle bevoegdheden voor het operationele beheer van de maatschappij en vertegenwoordigt DKV ten aanzien van derden. De voorzitter van het directiecomité is CEO – afgevaardigd bestuurder van DKV Belgium.

Samenstelling van de raad van bestuur

 • Dhr. Andrew Kielty, Voorzitter
 • Dhr. Christian Defrancq
 • Mevr. Birgit Hannes
 • Dhr. Ralph Hochstatter
 • Dhr. Gregor Schulte
 • Dhr. Christian Schmid
 • Dhr. Emmanuel de Talhouët

Samenstelling van het directiecomité

 • Dhr. Emmanuel de Talhouët, Voorzitter
 • Mevr. Birgit Hannes (marketing en distributie)
 • Dhr. Bernard Schacht (operationeel)
 • Dhr. Gregor Schulte (finance)