Zorgverzekering

Verlies van autonomie kan iedereen op elk moment overkomen.

Een klein gezondheidsprobleem kan al snel je dagelijkse routine verstoren en ervoor zorgen dat je hulp nodig hebt bij alledaagse taken zoals je aankleden, je wassen, naar het toilet gaan, koken, boodschappen doen en de kinderen naar school brengen. Hier kan een zorgverzekering hulp bieden. Particulieren kunnen kiezen uit de volgende verzekeringen:

  • Zorgmanagement
  • Zorg in natura
    (uren per hospitalisatie)
  • Maandelijkse vergoeding
  • Tussenkomst voor thuis- en residentiële zorg

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie hierboven te raadplegen.

Waarborgen van DKV

DKV draagt dankzij haar aanvullende zorgverzekering zorg voor jou en jouw naasten indien je hulpbehoevend wordt als gevolg van ziekte of een ongeval.