De belangrijkste waarborgen

De belangrijkste uitsluitingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen hieronder.

 

De waarborgen in detail

Terugbetaling aan 100% van preventieve tandzorg zoals jaarlijkse controle, verwijderen van tandsteen, verzegelen van groeven en putjes, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.

Terugbetaling aan 80% van curatieve tandzorg zoals cariës, raadplegingen, tandextracties, röntgenfoto’s, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.

Terugbetaling aan 80% van gespecialiseerde tandzorg zoals orthodontie, prothetische tandzorg, parodontologie en kleine mondchirurgie met een jaarlijks plafond van maximum € 250 voor het 1e verzekeringsjaar, € 500 voor het 2e, € 1.500 voor het 3e en € 4.000 voor het 4e jaar. Voor orthodontische behandelingen bedraagt het jaarlijks maximumplafond € 2.000 euro per verzekerde gedurende de volledige duur van het contract. Enkel behandelingen die zijn goedgekeurd door de adviserende arts van het ziekenfonds komen voor vergoeding in aanmerking.

Terugbetaling aan 100% van tandzorg in geval van een ongeval (tot € 10.000 per verzekeringsgeval).

Vrije keuze van tandarts.

Geen wachttijd.

Geen verplichte onderschrijving van alle gezinsleden.

Geen hospitalisatieverzekering nodig om te kunnen onderschrijven.

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van dit product: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman-insurance.be (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).

 

Ik bereken mijn premieSluiten

Indicatieve premie die geen rekening houdt met je gezondheidstoestand.