De belangrijkste waarborgen

De belangrijkste uitsluitingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen hieronder.

De waarborgen in detail

Terugbetaling aan 100% van preventieve tandzorg zoals jaarlijkse controle, verwijderen van tandsteen, verzegelen van groeven en putjes, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.

Terugbetaling aan 80% van curatieve tandzorg zoals cariës, raadplegingen, tandextracties, röntgenfoto’s, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.

Terugbetaling aan 80% van gespecialiseerde tandzorg zoals orthodontie, prothetische tandzorg, parodontologie en kleine mondchirurgie met een jaarlijks plafond van maximum € 250 voor het 1e verzekeringsjaar, € 500 voor het 2e, € 1.500 voor het 3e en € 4.000 voor het 4e jaar. Voor orthodontische behandelingen bedraagt het maximumplafond € 2.000 euro per verzekerde gedurende de volledige duur van het contract. Enkel behandelingen die zijn goedgekeurd door de adviserende arts van het ziekenfonds komen voor vergoeding in aanmerking.

Terugbetaling aan 100% van tandzorg in geval van een ongeval (tot € 10.000 per verzekeringsgeval).

Vrije keuze van tandarts.

Geen wachttijd.

Geen verplichte onderschrijving van alle gezinsleden.

Geen hospitalisatieverzekering nodig om te kunnen onderschrijven.

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten over het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de afdeling Quality Control van DKV Belgium N.V. per post op het volgende adres: Loxumstraat 25, 1000 Brussel, per e-mail op Qualitycontrol@dkv.be via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/nl/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

Ik bereken mijn premieSluiten

Indicatieve premie die geen rekening houdt met je gezondheidstoestand.