De belangrijkste waarborgen

De belangrijkste uitsluitingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen hieronder.

De waarborgen in detail

Worden terugbetaald aan 80%*:

 • - Conserverende, orthodontische en parodontologische behandelingen
 • - Prothetische herstellingen (implantaten, bruggen, kronen, inlay, onlay, …).

Met een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van:

 • - € 1.048,66 voor het 1e verzekeringsjaar
 • - € 2.097,31 voor het 2e verzekeringsjaar
 • - € 3.670,29 voor het 3e verzekeringsjaar
 • - € 5.243,26 vanaf het 4e verzekeringsjaar en de daaropvolgende verzekeringsjaren

Parodontologische behandelingen worden terugbetaald aan 80%* na een wachttijd van 12 maanden met een maximum van: 

 • - € 1.048,66 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
 • - € 5.243,26 gedurende de hele looptijd van het contract

Orthodontische behandelingen worden terugbetaald aan 80%* na een wachttijd van 36 maanden en met een maximum van: 

 • - € 1.048,66 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
 • - € 5.243,26 gedurende de hele looptijd van het contract

* Ook wanneer de mutualiteit niet tussenkomt, voorzien wij een terugbetaling aan 80%.

 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.