28 okt 2020

De zorgverzekering: voor het behouden van jouw levenskwaliteit en die van je naasten

Verlies van autonomie kan iedereen op elk moment overkomen: door ouderdom, na een ongeval of door een (chronische) ziekte. Het beïnvloedt ook het leven van je naasten, wiens dagelijkse leven overhoop wordt gegooid.

Voorbereid zijn is het beste wat je kunt doen: of het nu is om je keuzes de baas te blijven, om zo goed mogelijk met de nodige aanpassingen leren om te gaan of om zo weinig mogelijk van anderen afhankelijk te zijn.

Verlies van autonomie kan iedereen overkomen

De 65-plussers in België zullen in 2025 met 21% en in 2050 met 26% zijn[1]. Deze vergrijzing van de bevolking kan mogelijk een blijvend effect hebben op de bestaande voorzieningen voor het zorgen voor mensen die hun zelfstandigheid verloren hebben. Want als de levensverwachting toeneemt, stijgt ook de kans op het verlies van autonomie. Steeds meer mensen worden geconfronteerd of zullen geconfronteerd worden met functionele beperkingen, soms voor meerdere jaren.

En toch bereiden vandaag de dag relatief weinig Belgen zich voor op een mogelijk autonomieverlies zolang ze daar niet toe gedwongen worden. Mensen bereiden zich weinig en laat voor op hun oude dag. Slechts een kleine minderheid (26%[2]) van de respondenten heeft al concrete stappen ondernomen om zich voor te bereiden op deze levensfase. Het vooruitzicht van autonomieverlies is nochtans een reden tot bezorgdheid, vooral op financieel vlak.

Maar let op: in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het verlies van autonomie niet alleen een kwestie van ouderdom. Het kan iedereen op elk moment in het leven overkomen. Bijvoorbeeld na een beroerte of na een chronische ziekte zoals een luchtwegaandoening of multiple sclerose.

Het sleutelwoord is: wees zo vooruitziend mogelijk, zodat je niet verrast wordt eens het zover is. We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe het verliezen van je zelfstandigheid alle aspecten van je leven kan beïnvloeden, soms de meest gewone dingen. Of het nu komt door ouderdom of door een ongeval: een verlies van autonomie kan je mobiliteit, je dagelijkse leven, de uitvoering van basisactiviteiten en huishoudelijke taken beïnvloeden.

Een auto-ongeval bijvoorbeeld kan je leven van de ene op de andere dag helemaal veranderen. Stel je voor dat je 35 jaar bent en kinderen hebt, en je je ineens niet meer op je eentje kunt aankleden of wassen. Dit is helaas een reëel voorbeeld van een plots en onverwacht autonomieverlies.

Denk vooruit en bescherm je geliefden

Wanneer een persoon, alleenstaand of samenwonend, niet meer voor zichzelf kan zorgen, doet hij onvermijdelijk een beroep op de naaste omgeving, op familieleden of vrienden. Dit om te voorkomen dat hij dure professionele hulp moet inroepen. Vandaag de dag is bijna 10% van de Belgen[3] "mantelzorger" van een zorgbehoevend persoon.

Deze situatie is niet zonder gevolgen. Een langzame of plotse verslechtering van de gezondheid van een geliefde heeft in de eerste plaats gevolgen voor de nabije omgeving. Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de partner (73%[4]) en kinderen (23%[5]) als eerste worden getroffen, met alle emotionele gevolgen van dien. Voor 72%[6] van de niet-inwonende mantelzorgers gebeurt dit wanneer zij tussen 45 en 65 jaar oud zijn, met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Op die leeftijd heeft men vaak de eigen gezinslast en is men ook nog professioneel actief. Hun leven wordt dus helemaal overhoop gegooid.

Het memorandum 2019 gepubliceerd door de organisaties Aidants Proches en Aidants Proches Brussel vestigt de aandacht op de schadelijke gevolgen van het werk van de mantelzorgers op hun eigen dagelijks leven, welzijn en gezondheid. Van hun 10 eisen voor steun aan mantelzorgers spreekt de 7e voor zich: geef de mantelzorgers ademruimte, bijvoorbeeld door hen gewoon te laten deelnemen aan sociale, gezins- en vrijetijdsactiviteiten[7].

Deze situatie kan nochtans vermeden worden. Het beschermen van je dierbaren tegen een dergelijke last moet een prioriteit zijn wanneer je nadenkt over je gezondheid op de lange termijn.

Plannen om een zorgverzekering af te sluiten wanneer alles goed gaat, is dus een proactieve en verantwoorde aanpak die niet mag worden verwaarloosd of uitgesteld. Door te anticiperen op het nemen van begeleidende maatregelen bescherm je de mensen van wie je houdt.

Hoeveel kost het verliezen van je zelfstandigheid?

Je zelfstandigheid verliezen kost uiteraard geld. Zelfs als je een beroep doet op de hulp van je naasten. Want ja, dat onzichtbare werk vormt een economische meerwaarde.

Twee cijfers die je moet onthouden:

  1. € 621 per maand[8]: dat is de kostprijs van een mantelzorger, geschat volgens de gemiddelde loonkosten van een professional die dezelfde taken zou uitvoeren. En dit bedrag kan zelfs bijna verdubbelen (€ 1.189[9] per maand) bij de zorg voor mensen met aanzienlijke cognitieve problemen.
  1. € 1.254,70 € per maand[10]: de gemiddelde prijs van een verblijf in een woonzorgcentrum (WZC) in België in het 1e semester van 2012, volgens de FOD Economie.    

De juiste zorgverzekering kiezen

Over het verlies van autonomie en het opvangen ervan door een naaste of een aangepaste dienst moet goed worden nagedacht. Er staat veel op het spel, want het gaat zowel om je eigen levenskwaliteit als die van je nabije omgeving.

De kosten van een plotseling autonomieverlies zijn per definitie onvoorzien, maar je kunt wel anticiperen door een gepaste zorgverzekering af te sluiten.

Draag zorg voor jezelf en voor je naasten!

Ontdek meer door de verschillende DKV Home Care formules te vergelijken. En laat je adviseren en bijstaan door een specialist: neem contact op met DKV of met onze verzekeringstussenpersonen.