Faq

Betaalt DKV mijn medische onkosten terug indien ik besmet ben met het coronavirus (Covid 19)?

Als je een hospitalisatieverzekering hebt onderschreven en je bent gehospitaliseerd omdat je besmet bent met het coronavirus (Covid 19), dan worden jouw hospitalisatiekosten door DKV gedekt. Onze algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven niettemin van kracht. We vragen je dan ook deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Als je een verzekering ambulante kosten hebt onderschreven, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het coronavirus (Covid 19) gedekt, op voorwaarde dat deze erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.