Faq

Betaalt DKV de onkosten terug die gelinkt zijn aan het opsporen van het coronavirus (Covid 19)?

Als je een hospitalisatieverzekering hebt onderschreven, dan worden die opsporingskosten gedekt indien het onderzoek gevolgd geweest is door een hospitalisatie. Onze algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven niettemin van kracht. We vragen je dan ook deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Als je een verzekering ambulante kosten hebt onderschreven, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het opsporen van het coronavirus (Covid 19) gedekt, op voorwaarde dat deze erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.