Hospitalisatie


‘Kaartje afgegeven en nooit een factuur gezien. Ik had een eenpersoonskamer en hoefde me maar met één ding bezig te houden: snel genezen en naar huis!’
Véronique C. (Brussel)

‘Mijn revalidatie duurde 16 maanden. Het was in een universitair ziekenhuis, en de rekening was hoger dan de afbetaling van ons huis. Gelukkig betaalde DKV de factuur.’
Wesley V. (Visé)

DKV Hospi Premium

 
Onze meest uitgebreide dekking.
 
DKV Hospi Premium is ons meest uitgebreide product en de perfecte keuze indien je steeds wilt herstellen in alle rust en comfort: verzekerden worden integraal terugbetaald bij hospitalisatie, ook in een éénpersoonskamer. Om je premie te verminderen, kan je bovendien opteren voor een jaarlijkse franchise van €175 of €350.
 
Troeven:
• Vrije keuze van arts en ziekenhuis
• Integrale terugbetaling (100%) van elke hospitalisatie in een éénpersoonskamer
• Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na hospitalisatie
• Terugbetaling van medische kosten van 30 zware ziektes buiten hospitalisatie
• Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®
• Uitgebreide bijstand wereldwijd en repatriëring
• Hogere basispremie, maar stabielere evolutie doorheen de tijd
• Optionele, jaarlijkse franchise van €175 en €350 om je premie te verminderen
 
 
Wenst u meer informatie over deze hospitalisatieverzekering? 
Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan. 

Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of DKV Hospi Premium wil afsluiten, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.

DKV Hospi Flexi

 
Verantwoord kiezen.
  
DKV Hospi Flexi biedt de keuze tussen een één- of tweepersoonskamer. De tweepersoonskamer, die erg geschikt is voor een dagopname van enkele uren, wordt altijd terugbetaald. Een hospitalisatie met overnachting in een éénpersoonskamer is eveneens integraal gedekt, mits een persoonlijke bijdage. De verzekerde kan het kamertype dus kiezen in functie van aard van de ingreep. Dankzij die keuzemogelijkheid heeft DKV Hospi Flexi een aantrekkelijke premie.

Troeven:
• Vrije keuze van arts en ziekenhuis
• Vrije keuze van het kamertype, waarbij er een persoonlijke bijdrage van €150 wordt gevraagd bij een éénpersoonskamer met overnachting en een dagopname wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer
• Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na hospitalisatie
• Terugbetaling van medische kosten van 30 zware ziektes buiten hospitalisatie
• Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card® (behalve in geval van een dagopname in een éénpersoonskamer)
• Uitgebreide wereldwijde bijstand en repatriëring
• Aantrekkelijke premie, die vijfjaarlijks wordt aangepast vanaf de leeftijd van 20 jaar om rekening te houden met de medische kosten die stijgen met de leeftijd
 
 
Wenst u meer informatie over deze hospitalisatieverzekering?
 
Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.
 
Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of DKV Hospi Flexi wil afsluiten, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.

DKV Medi Pack

 
365 dagen gedekt voor medische kosten.
 
DKV Medi-Pack is een innovatie op de Belgische markt. Dankzij deze formule is de verzekerde heel het jaar door verzekerd voor medische kosten en is hij ook onbeperkt gedekt in geval van hospitalisatie in een tweepersoonskamer. Het is een combinatie van twee waarborgen aan een scherpe prijs.Er is een jaarlijkse franchise van €150 voor de ambulante kosten. DKV Medi Pack is enkel familiaal te onderschrijven.
 
Troeven:
 Vrije keuze van arts en ziekenhuis
 Integrale terugbetaling (100%) van elke hospitalisatie in een tweepersoonskamer
 Terugbetaling aan 80% van medische kosten doorheen het jaar, inclusief alle zware ziekten, ook buiten hospitalisatie
 Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card® voor een hospitalisatie in een tweepersoonskamer
 Bijstand binnen de Europese Unie en repatriëring
 Aantrekkelijke premie, die vijfjaarlijks wordt aangepast vanaf de leeftijd van 20 jaar om rekening te houden met de medische kosten die stijgen met de leeftijd. 
 
 
Wenst u meer informatie over deze hospitalisatieverzekering?
Algemene Verzekeringsvoorwaarden Essentiële kenmerken
Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden
 

Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.
 
Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of DKV Medi-Pack wil afsluiten, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.
Afdrukken
Pagina doorsturen
Afdrukken
Pagina doorsturen