Assurance frais ambulatoires

En cas de souci de santé, certains traitements sont ambulatoires : il s’agit de traitements (consultations médicales ou médicaments) qui ne nécessitent pas une hospitalisation mais qui peuvent toutefois avoir un impact important sur le budget de vos employés.

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie hierboven te raadplegen.