Prehospitalisatiekosten

Indien je hospitalisatieverzekering de medische kosten 30 dagen voor tot 90 of 120 dagen na de hospitalisatie insluit, worden ze terugbetaald. Daarom wacht je best tot de dag van de hospitalisatie en dat je de autorisatiecode van de ziekenhuisopname kent zodat je dossier bij ons geopend wordt.

Dan kan je de medische kosten gelinkt aan je hospitalisatie indienen met vermelding van je Medi-Card®- of polisnummer.

Verschillende DKV-verzekeringsproducten voorzien ook in de terugbetaling van medische kosten bij de apotheker. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hospitalisatieverzekeringen (die pre- en posthospitalisatie medische kosten dekken) en verzekeringsproducten voor ambulante medische kosten. Meer informatie hierover vind je op de pagina's van deze verzekeringen op dkv.be.

Bij de terugbetaling werken we met de datum waarop de prestatie is uitgevoerd. Indien de waarborg voor het lopende jaar al is uitgeput, kan ze niet worden doorgeschoven naar het volgende jaar. De contractueel voorziene jaarlijkse waarborg wordt hernieuwd op de hoofdvervaldag van het contract. Deze vervaldag komt niet noodzakelijk overeen met het kalenderjaar. Je houdt hiermee best rekening met de planning van je behandelingen.

Als je individueel verzekerd bent, vindt u uw vervaldatum op uw polis. Neem contact op met uw personeelsafdeling als u verzekerd bent via uw werkgever.

Je kunt je kosten indienen op drie manieren:
1. DKV App: de gemakkelijkste manier is de DKV App. Download en installeer de app in de Apple App Store of de Google Play Store. Registreer vervolgens in de App al de Medi-Cards® van je gezinsleden door de streepjescode in te scannen of de code manueel in te geven. De App is nu klaar om medische kosten te verwerken. Selecteer de functie Kosten indienen in het Hoofdmenu, selecteer de Medi-Card® van de juiste persoon en volg de aanwijzingen op het scherm.

Subscribe to RSS - Prehospitalisatiekosten