Ontslagen uit het ziekenhuis. En nu ?

De prestaties van een vroedvrouw die door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed, worden in functie van hun aard (voor, tijdens of na een bevalling) voor zover zij zich voordoen tijdens de gedekte perioden en in functie van het onderschreven verzekeringsproduct vergoed.

Prestaties die niet door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed, worden niet door DKV gedekt want het betreft niet-medische verstrekkingen.

Je wacht liefst op de terugbetaling van je ziekenfonds voordat je ons je medische kosten stuurt. Stuur ons in dit geval de gedetailleerde afrekening die je ontvangt van je ziekenfonds (samen met leesbare fotokopieën van andere medische kosten als deze afrekening onvolledig is).

Als je ons je getuigschriften rechtstreeks wil sturen, vragen wij je om een gedetailleerd getuigschrift (of e-attest), met de naam van de patiënt, de datum van de prestatie, het betaalde bedrag en de RIZIV-codes.

Bij opname in het ziekenhuis met minstens één overnachting geeft het plan DKV Home Care je recht op een aantal uren ‘zorg in natura’. Het aantal uren is afhankelijk van de verzekerde formule. Voor concrete aanvragen kun je onze thuiszorgservice bereiken op het nummer 078/35 37 39. Zij zullen de praktische regeling met jou bespreken.

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten bij DKV, is een tussenkomst voor je sessies bij de kinesist mogelijk onder volgende voorwaarden: 

  • Er is een tussenkomst van de mutualiteit,
  • De sessies houden rechtstreeks verband met de oorzaak van je hospitalisatie,
  • Ze gaan door binnen de periode voor en na je opname zoals voorzien in je polis. 

Indien je een ambulante verzekering hebt afgesloten bij DKV, worden deze sessies gedekt als ze zijn voorgeschreven door een dokter.

Je kunt je kosten indienen op drie manieren:
1. DKV App: de gemakkelijkste manier is de DKV App. Download en installeer de app in de Apple App Store of de Google Play Store. Registreer vervolgens in de App al de Medi-Cards® van je gezinsleden door de streepjescode in te scannen of de code manueel in te geven. De App is nu klaar om medische kosten te verwerken. Selecteer de functie Kosten indienen in het Hoofdmenu, selecteer de Medi-Card® van de juiste persoon en volg de aanwijzingen op het scherm.

Verschillende DKV-verzekeringsproducten voorzien ook in de terugbetaling van medische kosten bij de apotheker. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hospitalisatieverzekeringen (die pre- en posthospitalisatie medische kosten dekken) en verzekeringsproducten voor ambulante medische kosten. Meer informatie hierover vind je op de pagina's van deze verzekeringen op dkv.be.

Subscribe to RSS - Ontslagen uit het ziekenhuis. En nu ?