Mijn verblijf voorbereiden

De prestaties van een vroedvrouw die door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed, worden in functie van hun aard (voor, tijdens of na een bevalling) voor zover zij zich voordoen tijdens de gedekte perioden en in functie van het onderschreven verzekeringsproduct vergoed.

Prestaties die niet door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed, worden niet door DKV gedekt want het betreft niet-medische verstrekkingen.

Een geboortecentrum is geen ziekenhuis, maar een kleine instelling (huis of deel van een huis) gerund door één of meer vroedvrouwen. De verblijfkosten worden dus niet gedekt door DKV.

Zowel de kosten voor medische verzorging (honoraria van gynaecoloog, vroedvrouwen, enz) als de kosten voor de pre- en posthospitalisatie kosten worden vergoed, net als voor thuisbevallingen.

Dit is de periode die ingaat op de ingangsdatum van de verzekeringsdekking en gedurende welke DKV niet aansprakelijk is voor uitkeringen. Als je dekking begint op 1 september en je stage 3 maanden duurt, zal DKV niet ingrijpen vóór 1 december. Vanaf dat moment heb je bij iedere nieuwe verzekeringsgeval recht op alle vergoedingen zoals omschreven in de voorwaarden van het onderschreven verzekeringsproduct.

Indien een stage wordt voorzien in het verzekeringsproduct, wordt de duur bepaald in de Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden van dit product.

Indien je gehospitaliseerd moet worden en je bent je Medi-Card® kwijt, vraag je best zo snel mogelijk een nieuwe Medi-Card® aan.
Indien deze niet tijdig wordt geleverd, kun je in het ziekenhuis bij opname het nummer van je Medi-Card® geven dat dan handmatig wordt ingevoerd.
Anders meld je je opname door het invullen en opsturen van een aangifteformulier S28/1. In dit laatste geval wordt het derdebetalersysteem niet geactiveerd.

 

De hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi Select en DKV Hospi Flexi geven recht op een eenpersoonskamer met een persoonlijke bijdrage van € 150 of € 300. Deluxe kamers, suites of studio's zijn geen medische noodzaak. Als je ervoor kiest om in dit kamertype te verblijven, zullen wij de kosten terugbetalen ter hoogte van een standaard eenpersoonskamer.

Raadpleeg de waarborgen van je verzekeringscontract of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon.

DKV App is een gratis applicatie voor smartphones die ervoor zorgt dat je je eigen Medi-Card® en die van je gezinsleden altijd op zak hebt. Met de DKV App kun je je ziekenhuisopname snel aan DKV melden, al je medische kosten scannen op je smartphone, of je kosten in de Cloud (Dropbox, iCloud of Google Drive) bewaren en doorsturen. Dit alles leidt tot een vlottere administratieve verwerking.

Subscribe to RSS - Mijn verblijf voorbereiden