adv & restrict

De waarborgen

Worden terugbetaald aan 80%*:

  • - Conserverende, parodontologische** en orthodontische behandelingen**
  • - Prothetische behandelingen** (implantaten, bruggen, kronen, inlay, onlay,...)

Met een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van: 

  • - € 300 in het eerste verzekeringsjaar
  • - € 700 in het tweede verzekeringsjaar (max. € 250 voor orthodontische en parodontologische behandelingen)
  • - € 1.200 in het derde verzekeringsjaar (max. € 500 voor orthodontische en parodontologische behandelingen)
  • - € 1.500 vanaf het vierde verzekeringsjaar en de daaropvolgende jaren (max. € 750 voor orthodontische en parodontologische behandelingen).

De tussenkomst is gelimiteerd tot maximum € 1.500 voor alle orthodontische en parodontologische behandelingen gedurende de hele looptijd van het contract.

* Ook wanneer de mutualiteit niet tussenkomt, voorzien wij een terugbetaling aan 80%.

** Mits een wachttijd van 12 maanden.

Ik bereken mijn premie