De waarborgen

Wat dit product niet dekt

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie, gelieve het informatiedocument over het verzekeringsproduct in kwestie te raadplegen hierboven.

De waarborgen

Worden terugbetaald aan 80%*:

  • - Conserverende, parodontologische** en orthodontische behandelingen**
  • - Prothetische behandelingen** (implantaten, bruggen, kronen, inlay, onlay,...)

Met een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van: 

  • - € 300 in het eerste verzekeringsjaar
  • - € 700 in het tweede verzekeringsjaar (max. € 250 voor orthodontische en parodontologische behandelingen)
  • - € 1.200 in het derde verzekeringsjaar (max. € 500 voor orthodontische en parodontologische behandelingen)
  • - € 1.500 vanaf het vierde verzekeringsjaar en de daaropvolgende jaren (max. € 750 voor orthodontische en parodontologische behandelingen).

De tussenkomst is gelimiteerd tot maximum € 1.500 voor alle orthodontische en parodontologische behandelingen gedurende de hele looptijd van het contract.

* Ook wanneer de mutualiteit niet tussenkomt, voorzien wij een terugbetaling aan 80%.

** Mits een wachttijd van 12 maanden.

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van dit product: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).

Ik bereken mijn premie