DKV Plan Tandzorg

De waarborgen

Worden terugbetaald aan 80%*:

 • - Conserverende, orthodontische en parodontologische behandelingen
 • - Prothetische herstellingen (implantaten, bruggen, kronen, inlay, onlay, …).

Met een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van:

 • - € 1.048,66 voor het 1e verzekeringsjaar
 • - € 2.097,31 voor het 2e verzekeringsjaar
 • - € 3.670,29 voor het 3e verzekeringsjaar
 • - € 5.243,26 vanaf het 4e verzekeringsjaar en de daaropvolgende verzekeringsjaren

Parodontologische behandelingen worden terugbetaald aan 80%* na een wachttijd van 12 maanden met een maximum van: 

 • - € 1.048,66 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
 • - € 5.243,26 gedurende de hele looptijd van het contract

Orthodontische behandelingen worden terugbetaald aan 80%* na een wachttijd van 36 maanden en met een maximum van: 

 • - € 1.048,66 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
 • - € 5.243,26 gedurende de hele looptijd van het contract

* Ook wanneer de mutualiteit niet tussenkomt, voorzien wij een terugbetaling aan 80%.

Wat onze verzekeringen niet dekken
 • Tandheelkundige behandelingen buiten België
 • Ontbrekende of vervangen tanden bij afsluiting van het contract
 • Esthetische behandelingen
 • Orthodontische behandelingen na 40 jaar 
 • Parodontologische behandelingen na 65 jaar