DKV Plan GI Continuity + Exo

De waarborgen

Het Plan GI Continuity + Exo beschermt je inkomsten gedurende je professionele loopbaan en voorziet een automatische omvorming naar onze zorgverzekering vanaf 65 jaar, zonder medische acceptatie en met behoud van je instapleeftijd.

Verder betaal je ook geen premies meer tijdens je verblijf in een rusthuis als gevolg zware en lange arbeidsongeschikheid vanaf 65 jaar. Gedurende die periode blijven wij je vergoeden.

De optie Plan Business (in combinatie met een Plan GI of een Plan GI Continuity + Exo) zorgt voor een gedeeltelijke vergoeding van je vaste, professionele uitgaven (huur, elektriciteit,…) gedurende je arbeidsongeschiktheid. 

Wat onze verzekeringen niet dekken
  • Voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ zorgbehoevendheid- en/of invaliditeitspercentages
  • Niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/ zorgbehoevendheid
  • Gebruik van drugs
  • Professionele sportbeoefening