De waarborgen

Het Plan GI verzekert de vermindering of het verlies van je loon als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, aanvullend op de wettelijke tussenkomst en ter waarde van de verzekerde rente.

Afhankelijk van je behoeften kan je de duurtijd van je dekking inkorten om je premie te verlagen.

De optie Plan Business (in combinatie met een Plan GI of een Plan GI Continuity + Exo) zorgt voor een gedeeltelijke vergoeding van je vaste, professionele uitgaven (huur, elektriciteit,…) gedurende je arbeidsongeschiktheid. 

Wat onze verzekeringen niet dekken
  • Voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ zorgbehoevendheid- en/of invaliditeitspercentages
  • Niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/ zorgbehoevendheid
  • Gebruik van drugs
  • Professionele sportbeoefening