adv & restrict

De waarborgen

Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatiekosten in een partnerziekenhuis*. Zelfs als je kiest voor farmaceutische producten of medische protheses waarbij het RIZIV niet tussenkomt, betaalt DKV tot €10.000 per verzekerde en per verzekeringsjaar; alles erboven aan 50%.

Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatiekosten in ziekenhuizen die niet tot het partnernetwerk behoren, in een tweepersoonskamer. 

Vrije keuze van het kamertype, waarbij er een persoonlijke bijdrage per ziekenhuisopname van €150 of €300 (bepaald bij afsluiten van het contract) wordt gevraagd wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer. Een herval die leidt tot een nieuwe opname wordt beschouwd als een nieuwe hospitalisatie.

Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 120 dagen na een hospitalisatie.

80% terugbetaling van de hospitalisatiekosten in een niet-partnerziekenhuis*. Kies je om persoonlijke redenen voor een éénpersoonskamer in een ziekenhuis dat geen partnerziekenhuis* is en als het dus niet medisch noodzakelijk is, worden de kamer- en ereloonsupplementen aan 80% terugbetaald.

Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten. Deze kosten betaalt DKV tot €10.000 per verzekerde en per verzekeringsjaar; alles erboven aan 50%.

Tussenkomst binnen de Europese Unie (met uitzondering van de overzeese gebieden)

Medi-Card®: betalingsmethode waardoor je ziekenhuisfactuur rechtstreeks door DKV betaald wordt aan het ziekenhuis dat de Medi-Card® aanvaardt.  

Medi-Card® AssurPharma: laat toe dat de apotheker (aangesloten bij AssurPharma) je BVAC-attesten rechtstreeks doorstuurt naar DKV voor terugbetaling.  

Premie in functie van de leeftijd.

* Alle Belgische ziekenhuizen worden als partner beschouwd vanaf 1 januari 2018. De lijst met deze ziekenhuizen (die u hier vindt) wordt elk jaar per 1 januari geüpdatet en gepubliceerd op dkv.be. Partnerziekenhuizen dienen te voldoen aan de volgende criteria: een stabiele  evolutie van de  honorariumsupplementen gelinkt aan het RIZIV-tarief en een evolutie van kamersupplementen in lijn met de consumentenprijsindex. Als je een hospitalisatie plant in het volgende jaar, moet je rekening houden met een eventuele aanpassing van het terugbetalingsstatuut van je ziekenhuis bij opname in een eenpersoonskamer.

** Kies je om persoonlijke redenen voor een éénpersoonskamer in een ziekenhuis dat geen Partnerziekenhuis is en als het niet medisch noodzakelijk is, vragen we je een persoonlijke bijdrage van 20% voor de kamer- en voor ereloonsupplementen. Deze persoonlijke bijdrage van 20% is van toepassing bij o.a. een dringende opname of bij keuze van een specialisatie in een niet-partnerziekenhuis* of als je om persoonlijke redenen kiest voor een éénpersoonskamer.

Ik bereken mijn premie