Hospitalisatie

Vandaag de dag is een aanvullende hospitalisatieverzekering een noodzaak. Wanneer u naar het ziekenhuis moet, kan u financiële zorgen best missen. DKV helpt u om beter te worden.

Het mooiste bewijs is dat DKV met zijn plan IS2000 reeds negen jaar op rij de DECAVI-trofee van de beste verzekering in de categorie Hospitalisatie wint. Dat is een knappe bekroning van onze inspanningen om de allerbeste te zijn en te blijven.
Deze waarborg biedt u de onbeperkte terugbetaling van uw hospitalisatiekosten (eveneens eendagskliniek) alsook van de medische voor- en nabehandelingskosten (30/90 dagen), na tussenkomst van uw ziekenfonds.
De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten worden eveneens vergoed.
U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis.
 
De services verbonden aan deze waarborg: Medi-Card®, DKV Assistance.
 
 
Wenst u meer informatie over deze waarborg? 

Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.
Deze waarborg biedt u de onbeperkte terugbetaling van uw hospitalisatiekosten in België (eveneens eendagskliniek) , na tussenkomst van uw ziekenfonds. U hebt de vrije keuze van de kamer, behalve wanneer het een verblijf betreft in een ziekenhuis dat voorkomt op de 'lijst beperkte tussenkomst' (BT). Indien een hospitalisatie plaatsvindt in een ziekenhuis dat voorkomt op deze lijst, dan gebeurt de opname in een 2- of meerpersoonskamer en is de dekking beperkt tot maximum 1x het bedrag waarvoor het ziekenfonds tussenkomt.
  • U hebt de vrije keuze van arts en ziekenhuis.
  • Daarnaast hebt u eveneens recht op een forfaitair bedrag van € 10 per ligdag, met een maximum van € 50 per verzekeringsgeval.
  • Voor de eendagskliniek of thuisbevalling is er een bedrag van € 20 voorzien.
  • De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten in België worden eveneens vergoed.
  • Een tussenkomst van max. € 1 000/verzekeringsjaar is voorzien in geval van vervoer met ziekenwagen en helitransport in België.
Wenst u meer informatie over deze waarborg?
 
 
Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.
Deze waarborg biedt u de terugbetaling van uw hospitalisatiekosten in België (eveneens eendagskliniek) , na tussenkomst van uw ziekenfonds en ten belope van maximum 1x het bedrag waarvoor het ziekenfonds tussenkomt, voor zover de opname plaatsvindt in een 2- of meerpersoonskamer.
  • U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis.
  • Daarnaast hebt u eveneens recht op een forfaitair bedrag van € 5 per ligdag, met een maximum van € 25 per verzekeringsgeval.
  • Voor de eendagskliniek of thuisbevalling is er een bedrag van € 10 voorzien.
  • De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten in België worden eveneens vergoed.
  • Een tussenkomst van max. € 1 000/verzekeringsjaar is voorzien in geval van vervoer met ziekenwagen en helitransport in België.

Wenst u meer informatie over deze waarborg?

Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.
Afdrukken
Pagina doorsturen
Afdrukken
Pagina doorsturen