Hospitalisatie


‘Kaartje afgegeven en nooit een factuur gezien. Ik had een eenpersoonskamer en hoefde me maar met één ding bezig te houden: snel genezen en naar huis!’
Véronique C. (Brussel)

‘Mijn revalidatie duurde 16 maanden. Het was in een universitair ziekenhuis, en de rekening was hoger dan de afbetaling van ons huis. Gelukkig betaalde DKV de factuur.’
Wesley V. (Visé)
Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief eendagskliniek. Ook uw medische voor- en nabehandelingskosten (30 dagen voor en 90 dagen na uw opname), worden vergoed, na tussenkomst van uw ziekenfonds. Bovendien vergoedt deze hospitalisatieverzekering eveneens de medische kosten voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten, ook al wordt u niet in het ziekenhuis opgenomen.
 
U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis. Als u bij een ongeval, ziekte of bevalling wordt opgenomen, hoeft u enkel uw Medi-Card® voor te leggen. Wij hebben immers met bijna alle ziekenhuizen in België een derdebetalersregeling. DKV betaalt in dat geval uw factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis, waardoor u geen voorschot of hoge eindfactuur voorgeschoteld krijgt.
 
Wordt u in het buitenland gehospitaliseerd? Geen probleem. Op de keerzijde van uw Medi-Card® staat het nummer van DKV Assistance. Via dit nummer krijgt u het nodige advies om uw opname zo vlot mogelijk af te handelen. Zorg er wel voor dat u ons vooraf op de hoogte brengt van elke geplande opname in het buitenland.
 
Wenst u meer informatie over deze hospitalisatieverzekering? 
Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.

Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of Plan IS2000 wil afsluiten, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.
Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief eendagskliniek, na tussenkomst van uw ziekenfonds. U hebt de vrije keuze van de kamer, behalve in een ziekenhuis dat voorkomt op de  'lijst beperkte tussenkomst' (BT). Indien u opgenomen wordt in een ziekenhuis dat voorkomt op deze lijst, dan gebeurt de opname in een 2- of meerpersoonskamer en is de totale vergoeding beperkt tot maximum 1x het bedrag waarvoor het ziekenfonds tussenkomt.
  • U hebt de vrije keuze van arts en ziekenhuis.
  • Daarnaast hebt u eveneens recht op een forfaitair bedrag van € 10 per ligdag, met een maximum van € 50 per verzekeringsgeval.
  • Voor de eendagskliniek of thuisbevalling is er een bedrag van € 20 voorzien.
  • De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten in België worden eveneens vergoed.
  • Een tussenkomst van max. € 1 000/verzekeringsjaar is voorzien in geval van vervoer met ziekenwagen en helitransport in België.
Wenst u meer informatie over deze ziekteverzekering?
 
Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.
 
Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of Plan Clinicomfort wil afsluiten, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.
Deze verzekering biedt u de terugbetaling van uw hospitalisatiekosten in België (eveneens eendagskliniek) , na tussenkomst van uw ziekenfonds en ten belope van maximum 1x het bedrag waarvoor het ziekenfonds tussenkomt, voor zover de opname plaatsvindt in een 2- of meerpersoonskamer.
  • U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis.
  • Daarnaast hebt u eveneens recht op een forfaitair bedrag van € 5 per ligdag, met een maximum van € 25 per verzekeringsgeval.
  • Voor de eendagskliniek of thuisbevalling is er een bedrag van € 10 voorzien.
  • De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten in België worden eveneens vergoed.
  • Een tussenkomst van max. € 1 000/verzekeringsjaar is voorzien in geval van vervoer met ziekenwagen en helitransport in België.

Wenst u meer informatie over deze ziekteverzekering?

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Kenmerken
Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorstel (medisch luik)

Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.
 
Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of Plan Clinibudget wil afsluiten, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of contacteer DKV.
Afdrukken
Pagina doorsturen
Afdrukken
Pagina doorsturen